• Sborníky v knižní podobě
  • Zvýhodněná cena

Vodárenská biologie 2014


Datum vydání: 5. 2. 2014

ISBN: 978-80-86832-78-4

Počet stran: 229

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

140 kč/ks

OBSAH SBORNÍKU

Blok: Legislativa, normy a metody

 

Lenka Fremrová - Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody

Petr Pumann, Tereza Pouzarová - Revize normy ČSN 75 7717 Kvalita vod – Stanovení planktonních sinic

Petr Pumann - Některé aspekty stanovení abiosestonu odhadem pokryvnosti zorného pole

 

Blok: Ekologický stav vod

 

Jakub Borovec, Josef Hejzlar, Petr Znachor, Martina Čtvrtlíková, Petr Blabolil, Milan Říha, Josef Matěna, Jan Kubečka - Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero – návrh

Denisa Němejcová, Světlana Zahrádková, Libuše Opatřilová, Vít Syrovátka - Metodika hodnocení ekologického stavu velkých řek podle makrozoobentosu

Zuzana Hladíková, Nina Strnadová, Kateřina Racochová - Srážkové vody na území Krkonošského národního parku

Libuše Opatřilová, Denisa Němejcová, Světlana Zahrádková, Petr Marvan, Vít Grulich, Blanka Desortová, Pavel Horký, Pavel Rosendorf, Petr Tušil - Hodnocení ekologického stavu a potenciálu tekoucích vod v České republice – aplikace aktuálních metod hodnocení

Emília Mišíková Elexová, Margita Lešťáková - Aktuálna situácia vo vytváraní klasifikačných systémov pre hodnotenie hydromorfologicky ovplyvnených vodných útvarov Slovenska

Jarmila Makovinská, Elena Rajczyková - Ekologický stav vodných útvarov rieky Bosny

 

Blok: Estrogeny, léčiva a cyanotoxiny

 

Blahoslav Maršálek, Jan Sadílek, Eliška Maršálková, Valentina Endo, Paula Godoy - Estrogeny v povrchových vodách – zdroje, koncentrace, detekce

Eliška Maršálková, Blahoslav Maršálek, Valentina Endo, Paula Godoy, Daniel Jančula - Možnosti odstranění vybraných estrogenů z vody pomocí „green technology“, nanotechnologií a biotechnologií

Iva Prokešová, Vladimír Sýkora, Štěpánka Smrčková - Biologická rozložitelnost vybraných léčivých látek

Lukáš Fuka, Vladimír Sýkora, Roman Pecl - Biologická rozložitelnost vybraných sladivých látek

Pavel Babica, Libor Jaša, Jan Sadílek, Blahoslav Maršálek - Využití pasivních vzorkovačů pro detekci microcystinů ve vodárenských nádržích

Daniel Jančula, Pavel Babica, Lucie Straková, Jan Sadílek, Blahoslav Maršálek - Saxitoxin – neurotoxin produkovaný sinicemi v povrchových vodách České republiky

 

Blok: Technologie a metody

 

Přemysl Mikula, Blahoslav Maršálek - Průtoková cytometrie – perspektivní alternativa v analýze mikrobiologických ukazatelů kvality vod

Lucie Chovancová, Iveta Růžičková - Optimalizace postupu analýzy fish pro identifikaci a kvantifikaci bakterií v aktivovaném kalu

Dana Baudišová, Miroslav Váňa, Andrea Benáková, Zdeňka Boháčková, Zdeňka Jedličková, Petr Gabriel - Výzkum asimilovatelného organického uhlíku v systémech výroby a distribuce pitné vody

Pavlína Adámková, Jana Říhová Ambrožová, Vladimíra Škopová - Srovnání účinnosti antimikrobiálních preparátů v iontové formě a nanoformě

Jana Říhová Ambrožová, Jaroslav Říha, Pavlína Adámková - Standardy bezpečného provozu filtračních náplnía využití nanočástic pro jeho prodloužení

 

Blok: Nádrže a rybníky

 

Viera Nagyová, Lucia Chomová, Iveta Drastichová, Elena Kurejová, Janka Lafférsová - Vodné kvety s dominanciou Woronichinia naegeliana na  vodárenských nádržiach a prírodných kúpaliskách na Slovensku

Rodan Geriš, Dušan Kosour - Období 2009–2014 ve VN Vír a Mostiště – rod Microcystis na ústupu?

Jindřich Duras, Marta Chanová, Petr Pumann, Radmila Koubová - Cerkáriová dermatitida a jak k ní přistupovat

Marek Holba, Michal Černý, Michal Došek - Snížení eutrofizace vodních toků díky separaci vod u zdroje a využití nutrientů

Jindřich Duras, Michal Marcel, Kateřina Jelínková - Zdroje fosforu v povodí vodárenské nádrže Žlutice

Jan Potužák, Jindřich Duras - Jakou roli mohou hrát rybníky v zemědělské krajině?

 

Blok: Ostatní

 

Iveta Drastichová, Viera Nagyová - Desmodesmus subspicatus – vhodný nástroj na hodnotenie vedľajších produktov dezinfekcie pitných vôd

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: