• Sborníky v knižní podobě
  • Zvýhodněná cena

Vodárenská biologie 2013


Datum vydání: 6. 2. 2013

ISBN: 978-80-86832-70-8

Počet stran: 202

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

140 kč/ks

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2013

Blok: Legislativa, normy a metody

Jaroslava Nietscheová - Informace o změnách prováděcích předpisů k vodnímu zákonu v důsledku jeho velké novely zákonem č. 150/2010 Sb.

Lenka Fremrová - Nové normy pro biologické metody

Alena Nižnanská, Pavel Kořínek - Zkoušení způsobilosti - vzorkování surové a povrchové vody

Michaela Šrámková, Jiří Wanner - Opětovné využití vyčištěné odpadní vody v legislativě ČR

Petr Pumann, Jana Říhová Ambrožová, Lenka Fremrová - Revize ČSN 757712 - Jakost vod - Biologický rozbor - Stanovení biosestonu

Petr Pumann, Tereza Pouzarová - Počítání bezbarvých bičíkovců a améb ve vodě - zkušenosti z mezilaboratorních porovnávacích zkoušek

Blok: Rybníky, nádrže a eutrofizace vod fosforem

Jan Potužák, Jindřich Duras - Rybníky jako účinný nástroj pro snižování živinového zatížení povodí

Michal Marcel, Jindřich Duras - Vodárenská nádrž Žlutice a rybníky v jejím povodí

Jindřich Duras, Michal Marcel - Povodí vodárenské nádrže Lučina - bobr a retence fosforu

Mariana Jakubisová - Hodnotenie brehoochranného pôsobenia prirodzených biologických pozdĺžnych spevnení v prítokoch vodárenskej nádrže Hriňová

Matúš Jakubis - Vplyv vybraných hydraulických charakteristík korýt na stanovištné podmienky biologických pozdĺžnych spečení v prítokoch vodárenskej nádrže Hriňová

Monika Krolová, Hana Čížková, Josef Hejzlar - Faktory ovlivňující litorální makrofyta v nádrži s kolísající hladinou (n. Lipno)

Jiří Palčík, Eliška Maršálková, Tomáš Marek - Třetí rok provozu "Opatření na brněnské údolní nádrži"

Jana Říhová Ambrožová, Diana Holcová, Michal Holec - Hydrická rekultivace v Podkrušnohoří – jezero Most

Robin Hála, Klára Dušková - Analýza významnosti zdrojů znečištění v povodí vodní nádrže Rozkoš z hlediska produkce živin

Lenka Procházková, Pavla Loučková, Karolína Smetanová, Zuzana Hořická - Dlouhodobé změny ve složení fytoplanktonu vodárenských nádrží Jizerských hor (Souš, Josefův Důl) v souvislosti s jejich zotavením z acidifikace

Rodan Geriš, Dušan Kosour - Vliv snížení hladiny na kvalitu vody v nádrži Karolinka

Blok: Toxicita

Agáta Fargašová, Zuzana Kramárová - Desmodesmus guadricauda ako objekt hodnotenia interancií As a Se

Pavlína Adámková, Jana Říhová Ambrožová - Inhibiční účinek nanočástic kovů na kulturu řas

Blok: Vodárenství – zdroje, metody a aplikace

Dana Baudišová, Andrea Benáková, Miroslav Váňa, Zdeňka Jedličková - Asimilovatelný organický uhlík v systémech výroby a distribuce pitné vody

Jaroslav Lev, Jana Říhová Ambrožová, Marie Karásková, Lubomír Kubáč, Jiří Palčík, Marek Holba, Jaroslav Říha - Aplikace fotoaktivních nátěrů s ftalocyaniny pro zvýšení jakosti prostředí úpraven pitné vody

Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová - Městské prameny jako havarijní zdroj vody: může to mít význam?

Jana Hubáčková - K letošnímu významnému životnímu jubileu prof. RNDr. Aleny Sládečkové, CSc.

Blok: Polutanty, ekologické zatížení vod a revitalizace

Pavel Hucko, Matej Štetina, Svetozár Luther - Národný prístup hodnotenia eutrofizácie povrchových vôd v SR

František Kožíšek, Petr Pumann, Jaroslav Šašek, Dana Baudišová, Andrea Benáková, Martina Chvátalová - Výskyt patogenů a související riziko infekce ve vybraných povrchových vodách ČR

Viera Nagyová, Iveta Drastichová, Danka Šimonyiová, Zuzana Sirotná, Zdenka Sobotová, Cyril Klement, Renáta Kissová, Darina Štípalová, Shubhada Bopegamage - Sledovanie vybraných druhov mikroorganizmov vo vodách na kúpanie

Martina Chvátalová, Petr Pumann, František Kožíšek, Hana Jeligová - Onemocnění z přírodních koupacích vod v České republice

František Kožíšek, Petr Pumann, Tereza Pouzarová, Veronika Svobodová - Hodnocení zdravotního rizika z vodního lyžování

Petra Oppeltová, Kateřina Zákoutská, Markéta Fílová - Hodnocení zrealizovaných revitalizačních akcí na území ORP Přelouč

Moderovaná posterová sekce

Renata Biela, Tomáš Kučera - Odstraňování specifických látek z vody

Tereza Hudcová, Helena Maternová - Litorální pásmo jako terciální stupeň kořenové čistírny odpadních vod

Iva Prokešová, Vladimír Sýkora, Hana Kujalová - Biodegradabilita alkylpyridinium halogenidů

Lukáš Fuka, Vladimír Sýkora, Roman Pecl - Biologická rozložitelnost vybraných sladidel a jejich výskyt v přírodě

Zuzana Hladíková, Nina Strnadová, Jaroslav Andrle - Hodnocení kvality vody na horním toku řeky Jizery

Iveta Drastichová, Viera Nagyová, Elena Kurejová, Janka Lafférsová - Využitie ekotoxikologických skúšok pri hodnotení kvality pitných vôd

Tereza Pouzarová, Petr Pumann - O důležitosti používání svorek při počítání v počítacích komůrkách

Eva Chmielewská, Renata Hodossyová - Príspevok k zníženiu eutrofizácie vôd pomocou vybraných prírodných adsorbentov

Emília Pavleová, Andrea Švardová - Štandardizácia odberov pitných vôd – základný predpoklad prevencie vzniku infekčných ochorení z vody

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: