• Sborníky v knižní podobě
  • Zvýhodněná cena

Vodárenská biologie 2012


Datum vydání: 1. 2. 2012

ISBN: 978-80-86832-65-4

Počet stran: 218

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

140 kč/ks

OBSAH SBORNÍKU:

Blok: Legislativa, normy a metody

Lenka Fremrová - Připravované normy pro biologický rozbor vod

Eva Podholová - Vhodnost a použitelnost screeningových a alternativních metod stanovení mikrobiologických ukazatelů

Mária Horecká - Slovenská legislatíva na ochranu zdravia pred cyanotoxínmi v pitných a povrchových vodách

Petr Pumann - Nová legislativa pro přírodní koupací vody – notně přenošený novorozenec

Petr Pumann, Tereza Pouzarová - Problematika vzorkování přírodních koupacích vod

Blok: Rybníky, nádrže a trofizace vod fosforem

Jindřich Duras - Bobr jako stavitel předzdrží

Jan Potužák, Jindřich Duras - Jsou rybníky během povodní našimi spojenci nebo časovanou fosforovou bombou?

Jindřich Duras, Jan Potužák - Rybníky – obávaná součást povodí vodárenských nádrží ohrožených eutrofizací

Jan Potužák, Jindřich Duras - Výlov rybníků – kritické období z pohledu emisí fosforu?

Zuzana Gardavská, Stanislav Ryšavý, Roman Hanák - Bilanční model povodí VN Brno

Blahoslav Maršálek, Eliška Maršálková, Jiří Palčík, Roman Sládek - Potlačování masového rozvoje sinic na Brněnské údolní nádrži

Daniel Fiala - Současné možnosti predikce koncentrace fosforu v našich tocích a jejich důsledky pro vodní hospodářství

Jana Říhová Ambrožová, Jaroslav Říha, Petra Ivanovová - Budoucnost a perspektiva hydrické rekultivace na Mostecku

Zuzana Čadková, Ivo Přikryl, David Vrzal - Diverzita společenstev bezobratlých živočichů lomového jezera Medard v průběhu jeho napouštění

Blok: Biologický stav vod

Jarmila Makovinská - Hodnotenie ekologického stavu vodných útvarov povrchových vôd

Soňa Ščerbáková, Ladislav Hamerlík, Peter Bitušík - Možnosti využitia exúvií kukiel pakomárov (Diptera: Chironomidae) v hodnotení vodných nádrží Slovenska

Emília Mišíková Elexová, Soňa Ščerbáková, Margita Lešťáková - Použitie kolonizačných vzorkovačov pri odbere bentických bezstavovcov za účelom hodnotenia ekologického potenciálu vodárenských nádrží Slovenska

Rodan Geriš, Dušan Kosour - Oligotrofie nádrže Karolinka a indikační organismy

Posterová sekce

Milena Bošáková, Anna Korbačková, Daniel Matulík - Kvalita vody v toku Dubová

Miroslav Pavlíček, Jana Nábělková - Změny koncentrací a vazebné chování toxických kovů v závislosti na obměně dnového sedimentu Botiče a Litovického potoka

Nina Strnadová, Zuzana Hladíková, Jaroslav Andrle - Hodnocení kvality vody na horním toku řeky Úpy

Petra Oppeltová, Jana Bartáková, Jiří Novák - Revize ochranných pásem – Holštejn, Lipovec

Anna Korbačková, Daniel Matulík, Milena Bošáková - Monitoring vodnej nádrže Sĺňava

Pavlína Adámková, Jana Říhová Ambrožová, Jaroslav Říha - Využití kovových částic stříbra k potlačování růstu sinic a řas

Tereza Pouzarová, Petr Pumann - Stanovení chlorofylu-a v okružních rozborech

Jana Říhová Ambrožová - Aplikace a využití fluorescenčního značení pro detekci bakterií a mikromycet v mikrobiologické praxi

Blok: Polutanty a ekologické zatížení vod

Pavel Hucko - Zaťaženie vodárenskej nádrže Bukovec a jej povodia arzénom a antimónom

Lucie Doležalová, Dana Komínková, Jana Nábělková - Prioritní polutanty v sedimentu Hostivařské nádrže – 40 let akumulace

Nina Strnadová, Martina Říhová, Jana Říhová Ambrožová, Jaroslav Andrle - Kvalita dešťových vod na transektu Luční hora – Strážné KRNAP 2009 - 2011

Lucie Doležalová, Dana Komínková, Lucie Večeřová, Jana Nábělková - Vliv dešťové kanalizace na obsah toxických kovů a kvality vody v drobném urbanizovaném toku

Blok: Odpadní vody, čistírenství a metody

Adam Bartoník, Marek Holba, Karel Plotěný, Jakub Vrána, Monika Ošlejšková - Znovuvyužití šedých vod a jejich energie

Monika Stavělová, Jana Říhová Ambrožová - Využití saprobního indexu pro hodnocení kvality sanace ropných lagun

Josef Trögl, Alžběta Boušková, Věra Pilařová, Petra Dáňová, Jan Mrákota, Jana Měchurová, Jana Krudencová, Radek Holíček, Roman Fryčák, Simona Bošková, Pavel Janoš, Radek Stloukal - Odstraňování dusičnanů a dusitanů ze zasolených vod pomocí denitrifikačních Biokatalyzátorů lentikats

Přemysl Mikula, Jaroslav Lev, Libor Kalhotka, Marek Holba, Dušan Kimmer, Blahoslav Maršálek, Monika Vítězová (Szostková) - Využití průtokové cytometrie pro detekci účinnosti filtrace bakterií v procesech čištění odpadních vod

Lucie Krayzelová, Ľubica Kollerová, Štěpánka Smrčková - Předúprava vzorku fluoridů alkalickou hydrolýzou

Ladislava Matějů, Martina Štěpánková - Novinky v mikrobiologii kalů

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: