• Sborníky na CD

Těžba a její dopady na životní prostředí VIII


Datum vydání: 4. 10. 2019

ISBN: 978-80-88238-15-7

Počet stran: 106

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

190 kč/ks

Miroslav Jurda - Zákon č. 263/2016 Sb., „Atomový zákon“ a jeho požadavky na organizace provozující hornickou činnost nebo činnost hornickým způsobem

Petr Kastner - Zákon o těžebních odpadech

Peter Šottník, Ľubomír Jurkovič, Jaroslav Vozár - Možnosti sanácie environmentálnych záťaží po ťažbe nerastných surovín na Slovensku

Ľubomír Jurkovič, Peter Šottník, Viera Maťová - Skúsenosti s prieskumom environmentálnych záťaží po ťažbe nerastných surovín na Slovensku

Martin Kotouč, Aleš Novák, Martin Žídek - Těžba štěrkopísku v CHOPAV Kvartér řeky Moravy – zkušenosti ČIŽP

Kristýna Šebková - Koexistence těžby štěrkopísku (kamene) a ochrany přírody na provozovnách společnosti Českomoravský štěrk, a.s.

Radim Ptáček - Průzkum úložiště flotační hlušiny z těžby polymetalických rud na Hornobenešovsku

Marián Petrák, Lucie Potočárová, Martin Smolárik - Vybrané opuštěné báňské lokality západních Čech jako potenciální environmentální zátěže

Radim Ptáček - Rudé písky Namibské pouště

Josef Zeman - Hladiny, průtoky a složení důlních vod v rosicko-oslavanské uhelné pánvi

Petr Brůček - Inovativní technologie na čištění vod kontaminovaných pesticidy v nestandardních podmínkách (výsypka lomu Hájek)

Martin Kresáč - Obnova přirozeného vodního režimu údolní nivy Černého rybníka

Martin Hummel - Možnosti těžby v rámci budování vodní cest

Jan Bartoň, Jindra Oberhelová - Vliv Motolské skládky na životní prostředí

POSTEROVÁ SEKCE

Martin Kresáč - Rekultivace Dolu Křižany I

Martin Dostalík, Radek Kučera, Pavel Šír, Jakub Štainbruch - Příklad aplikace geofyzikálních metod při zpřesňování pozic starých důlních jam

Lukáš Jurenka, Juraj Franců - Srovnávací analýza minerálního a chemického složení kameniva lomu a prachu v obci Želešice z hlediska možné přítomnosti azbestu

Ondrej Brachtýr, Peter Šottník, Ľubomír Jurkovič, Jaroslav Vozár - Mineralogická, geochemická a kvantitatívna charakteristika pevnej fázy transportovanej v povodiach ovplyvnených banskou činnosťou

Tomáš Binčík, Marek Osacký, Helena Pálková, Martina Vítková, Barbora Hudcová - Premena perlitového odpadu na zeolity a možnosti ich využitia pri sanácii banských vôd

Petr Lacina, Veronika Veselská, Hana Šillerová, Barbora Hudcová, Lukáš Trakal, Peter Šottník, Lubomír Jurkovič, Bronislava Voleková - Vývoj a aplikace sorpčních materiálů na bázi modifikovaného biocharu pro čištění důlních vod kontaminovaných po těžbě antimonu

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: