• Sborníky v knižní podobě

Těžba a její dopady na životní prostředí VII


Datum vydání: 19. 9. 2017

ISBN: 978-80-88238-02-7

Počet stran: 112

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

390 kč/ks

OBSAH

 

David Grycz, Pavel Malucha, Naďa Rapantová
    
Model zatápění stařin důlních děl ostravské části OKR

Josef Zeman
    
Transportně-reakční model vývoje důlních vod na uranovém ložisku

Josef Zeman
    
Geochemický vývoj důlních vod na uranovém ložisku Rožná

Josef Tomášek, Zbyněk Skála, Josef Vacek
    
Problematika kvality vod odkališť Mydlovary a v okolí

Pavel Rychtařík
   
  Nová koncepce likvidace odvalů po těžbě uranu na ložisku Příbram - koncepce sanace

Ladislav Pašek
   
  Nová koncepce likvidace odvalů po těžbě uranu na ložisku Příbram - technické řešení

Leo Kallista
  
   Nová koncepce likvidace odvalů po těžbě uranu na ložisku Příbram - využitelnost odvalových materiálů jako základní parametr likvidace

Roman Hadacz, Zdeněk Macka, Daniel Prečuch
  
   Zhodnocení zabezpečení starých důlních děl v České republice

Vojtěch Máca
    
Vybrané právní otázky využití přírodě blízké obnovy území po těžbě

Markéta Braun Kohlová, Jan Melichar
     Rozdíly v preferencích obyvatel vůči rekultivovaným a sukcesí vzniklým porostům v post-těžební krajině

Ľubomír Jurkovič, Tatsiana Kulikova, Peter Šottník, Peter Sekula, Katarína Peťková, Juraj Kotúč, Bronislava Voleková
     Geochemické hodnotenie kontaminácie životného prostredia v oblasti opusteného Hg ložiska Merník (východné Slovensko)

Peter Šottník, Ľubomír Jurkovič, Peter Sekula ml., Marián Bachňák, Vladimír Pramuk
     Analýza rizika území po ťažbe nerastných surovín na príklade lokality Slovinky (Spišsko-gemerské rudohorie)

Petr Vohnout
     Důl Boží Požehnání Kynšperk nad Ohří - Pochlovice stav ke konci roku 2016

František Kružík
     Rizika z nestability výsypek v sousedství zatopených lomů v Severočeské pánvi

Ivo Přikryl
     Možnosti přírodně blízkých způsobů obnovy na území po těžbě nerostných surovin

Irena Šupíková, Libor Polách, Miroslav Černík, Jana Steinová
     Pasivní systémy pro čištění důlních vod znečištěných chlorovanými pesticidy

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: