• Sborníky v knižní podobě
  • Zvýhodněná cena

Těžba a její dopady na životní prostředí VI


Datum vydání: 15. 9. 2015

ISBN: 978-80-86832-86-9

Počet stran: 118

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

140 kč/ks

Lubomír Neubauer - Kontrola sanačního limitu zemin kontaminovaných radionuklidy po ukončení likvidace areálu Dolu Hamr I-Sever

Vladimír Ekert, Petr Kohout, Tomáš Rulík - Zavádění nových postupů a technických zařízení vhodných pro vzorkování vrtů ve specifických podmínkách s. p. DIAMO, o. z. TÚU

Jan Frouz - Vliv klimatu, vegetace a rekultivačních zásahů na vývoj půd po těžbě uhlí

Kateřina Kaprová, Jan Melichar - Ekonomické hodnocení dopadů povrchové těžby na ekosystémy - diskuse přístupů

Hana Lorencová, Marcela Blahutová - Aktuální informace o revizi referenčního dokumentu o BAT Nakládání s těžebním odpadem

Ľubomír Jurkovič, Peter Šottník, Peter Sekula ml., Miroslav Bačík, Peter Sekula st., Jana Brčeková, Katarína Peťková, Tomáš Faragó, Anton Auxt - Analýza rizika environmentálnych záťaží po ťažbe nerastných surovín

Peter Šottník, Tomáš Doboš, Jana Brčeková - Geochemicko - mineralogické hodnotenie materiálu odkaliska Hodruša - Hámre

Peter Sekula, Peter Šottník, Ľubomír Jurkovič, Tomáš Klimko, Jaroslav Vozár - Kontaminácia podzemných a povrchových vôd na lokalite Poproč a možnosti ich úpravy

Boris Urbánek, Pavel Benkovič - Řešení staré ekologické zátěže z důlní činnosti na lokalitě Mojkovac v Černé Hoře

Václav Plojhar, Ladislav Hešnaur - Problematika využití suroviny z odvalů po těžbě uranové rudy pro stavebnictví

Petr Jelínek, Zuzana Viestová - 1. etapa sanace staré ekologické zátěže – termicky aktivní odval Heřmanice

Josef Tomášek, Ladislav Hešnaur, Josef Vacek - Problematika odkalištních vod Mydlovary

Petr Brůček - Komplexní řešení sanace výsypky lomu Hájek kontaminované chlorovanými látkami

Jiřina Macháčková, Miroslav Černík, Jaroslav Nosek, Martin Stuchlík, Lucie Jiříčková, Pavel Hrabák, Petr Kvapil, Irena Šupíková - Experimentální vývoj a laboratorní testování technologie čištění důlních vod zatížených hexachlorcyklohexany a chlorbenzeny

Josef Zeman - Důlní vody rosicko-oslavanské uhelné pánve – co ukázalo 22 let sledování vývoje

František Kružík, Marcel Brejcha, Jaroslav Graman - K problematice sanace a revitalizace vnějších a vnitřních výsypek SHP

Josef Švec, Tomáš Škaloud - Sanace a rekultivace zbytkové jámy Lomu Ležáky - Most

Lucie Kružíková, Jaroslav Graman - Vývoj napouštění jezera Most

Ilona Mičánková - Projekt Ministerstva financí - areál vodní nádrže Matylda v Mostě - cyklostezky, stezky pro bruslaře a cesty pro pěší

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: