• Sborníky v knižní podobě
  • Zvýhodněná cena

Těžba a její dopady na životní prostředí IV


Datum vydání: 17. 9. 2012

ISBN: 978-80-86832-67-8

Počet stran: 136

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

140 kč/ks

OBSAH

Emil Rudolf - Stávající a výhledový přístup legislativy ochrany horninového prostředí k těžbě v podmínkách České republiky

Vlasta Jánová - Implementácia smernice o ťažobnom odpade na Slovensku

Ľubomír Jurkovič, Peter Šottník, Bronislava Lalinská-Voleková, Jaroslav Vozár - Návrh metodického postupu pre komplexný audit odkalísk obsahujúcich odpad po ťažbe nerastných surovín

Boris Antal, Marian Zlocha - Vplyv banskej činnosti na životné prostredie v niektorých oblastiach Slovenska

Vít Štrupl - Registr rizikových úložných míst těžebních odpadů ČR

Jiří Hájovský - Negativní dopady existence důlních odvalů na životní prostředí

Milena Vágnerová, Jan Brejcha, Michal Řehoř, Zbyněk Sokol, Martin Neruda, Jana Říhová Ambrožová - Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů

Martin Chovan, Bronislava Lalinská-Voleková, Ľubomír Jurkovič, Peter Šottník - Sb – ložiská západných Karpát - ťažba, geológia a dopady na životné prostredie

Alena Orlíková - Pohled na investiční záměr v intravilánu města Ostravy z pohledu správce zajištěných starých důlních děl

Jiří Charvát, Vojtěch Vokál - Sanace horninového prostředí po chemické těžbě uranu v severních Čechách

Ladislav Hešnaur, Václav Plojhar - Sanace radioaktivní zátěže po zpracování uranových rud v oblasti Mydlovar

Petr Brůček - Likvidace uranového ložiska Příbram a důlní vody – prognóza, vývoj

Janina Zawadzká - Sanačně rekultivační stavba „odvodnění bezodtokové kotliny Horní Suchá“

Karel Lusk, Milan Všetečka - Vývoj charakteru důlních vod zatopeného ložiska Zadní Chodov

Marek Hrabčák - Odpady, alebo suroviny?

Peter Šottník, Jana Michňová, Bronislava Lalinská-Voleková, Ľubomír Jurkovič - Hodnotenie potenciálneho ťažobného odpadu ložiska Zlata Detva – Biely vrch

Petr Kříž - Využití těžebního odpadu z odvalu jámy Kukla v Oslavanech

Josef Zeman, Tomáš Kuchovský, Petr Navrátil - Geochemie důlních a infiltračních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve

Irena Šupíková, Miroslav Černík, Josef Zeman - Čištění důlních vod pomocí přírodních systémů

Petr Navrátil - Sanace lokálních propadlin na poddolovaném území jihomoravského lignitového revíru

Otília Lintnerová, Kristína Mangová - Hodnotenie rekultivácie odkaliska so sulfidmi na základe výskumu antropogénnej pôdy

Jana Theodosisová, Vlasta Vaculíková, Martina Křenková - Rekultivační akce a cílové využití území po jejich dokončení

Plakátová sdělení

Anežka Radková , Bronislava Lalinská-Voleková, Jana Michňová - Oxidácia sulfidov na Cu ložiskách

Marián Petrák, Roman Tóth - Metodika hodnotenia odkaliskových sedimentov pochádzajúcich z úpravy rúd na modelových lokalitách

Barbara Mangová, Kristína Mangová - Pancierniky (Acari, Oribatida) ako indikátory banského znečistenia - odkalisko Cu-pyritového ložiska Smolník

Bronislava Lalinská-Voleková, Katarína Peťková, Martin Chovan, Tomáš Klimko, Jana Michňová,
Juraj Majzlan - 
Minerálne fázy ovplyvňujúce mobilitu as a sb v prostredí opustených ložísk na Slovensku

Jiří Čížek, Tomáš Pechar, Miroslav Raus - Metodika prací pro průzkum a hodnocení rizik opuštěných úložných míst

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: