• Sborníky v knižní podobě

Sanační technologie XXVI


Datum vydání: 7. května 2024

ISBN: 978-80-88238-33-1

Počet stran: 174

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

610 kč/ks

OBSAH

 

strana

 

Alexandra Skopcová

 

SEKM

5

Lukáš Čermák

Vyhodnocení OPŽP 2014‒2021

7

Jan Berka

Navrhovaná Směrnice Evropského parlamentu a Rady o monitorování a odolnosti půdy

10

Aleš Novák, Pavel Chmelař, Pavlína Dvořáková, Radek Tonner, Iva Jablonská, Miroslav Matura

Hydrogeologické vrty při odstraňování starých ekologických zátěží z pohledu legislativy na úseku životního prostředí

14

Zdeněk Suchánek

Terminologie sanačních technik a technologií

16

Petr Kozubek

Metodický pokyn MŽP Indikátory znečištění po 10 letech platnosti

23

Vladimír Rybák, Petr Navrátil

Sanace ropného znečištění v okolí starých sond po průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu

27

Jiří Kamas, Antonín Stříbrný, Radek Ulman, David Ides, Petr Čajánek, Miroslav Minařík

Sanace bývalého distribučního skladu PHM v prostředí staré rafinerie minerálních olejů v Novém Bohumíně

30

Jan Kukačka, Ondřej Urban

Revitalizace rafinérie Batumi, Gruzie: Od environmentálního průzkumu až po návrh sanačního projektu

38

Jakub Barvíř, Petr Lacina

Průtočná technologie na bázi Fentonovy oxidace pro odstranění problematických organických kontaminantů z podzemních vod čištěných metodou ex situ

44

Jan Filip, Ivo Medřík, Jana Oborná, Viktorie Víchová, Miroslav Brumovský

Nanočástice železa: shrnutí více než 15 let zkušeností a kam půjdeme dále?

49

Dana Kuchovská, Jiří Kamas, Vendula Ambrožová, Alexandr Machala, Petr Beneš

Geochemický vývoj kvality podzemní vody v průběhu aplikace nanoželeza s podporou stejnosměrného proudu

52

Peter Šottník, Karolína Adzimová, Juraj Kotúč, Slavomír Mikita

Ako ďalej s gudrónmi na Slovensku?

61

Tomáš Faragó, Edgar Hiller, Martin Kolesár, Lenka Filová, Martin Mihaljevič,
Ľubomír Jurkovič, Rastislav Demko, Martina Vítková, Andrej Machlica, Ján Štepánek

Historická skládka v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa – potenciálne riziko pre ľudské zdravie?!

66

Dagmar Bartošová, Michal Soukup

Nápravná opatření na lokalitě bývalé skládky kalů u obce Proseč

72

Radek Červinka, Ondřej Lhotský, Ondřej Urban, Jakub Kubálek

Sanace ohnisek kontaminace v bývalém areálu TDV Duchcov

78

Jiří Hájovský

Rizika existence termických procesů na úložných místech těžebních odpadů a možnosti jejich sanace

83

Marek Tykva, Jiří Palarčík, Lenka Audrlická Vavrušová, Anna Krejčová

Pokročilá technologie nakládání s odpadními kontrastními látkami na bázi gadolinia v souladu s principy cirkulární ekonomiky

90

David Topinka, Zuzana Doležalová, Jana Vorlíčková, Tomáš Rideg

Problematika výskytu azbestu ve stavebních materiálech

96

Taťána Halešová, Zuzana Bílková, Petr Karásek

Eliminace pesticidů ve zranitelných oblastech (CHKO a OPVZ)

100

Martina Siglová, Petr Beneš, Lenka Cihelková

Můžeme inovativními bioreaktory zmírnit dopady zemědělské kontaminace?

105

Robin Kyclt, Simona Vosáhlová, Vít Matějů, Tereza Kodešová, Sandra Myškovská

Ekotoxicita jako součást integrovaného nástroje hodnocení účinnosti bioremediace kontaminovaných lokalit

111

Vladimír Vavruška, Aleš Zdvihal, Martin Hůlka, Richard Chalupa

Problematika odstraňování DNAPL ze saturované zóny na lokalitě Ostrava-Vítkovice – sanace Koksochemie

118

Zdeněk Suchánek

Sanace kontaminací na čerpacích stanicích PHM v datech SEKM

123

Ivan Györög, Jozef Kordík

Hydrogeochemická mapa východnej časti Cerovej vrchoviny v mierke
1 : 50 000

127

Eva Speváková, Petra Marsden

Zhodnotenie vybraných ukazovateľov, ktoré môžu spôsobiť environmentálnu škodu na podzemnej vode

130

Viktória Krajanová, Bronislava Lalinská-Voleková

Stabilizácia medi v štruktúre oxalátu činnosťou lišajníkov - oxalát medi v lišajníku Lecidea inops z haldy Podlipa (Ľubietová, Slovensko)

136

Oto Novák, Markéta Drešlová, Hana Vojtková

Testování vlivu těžebního odpadu na vývoji rostlin

140

Igor Stríček, Jozef Kordík, Ivan Györög

Znečistenie chlórovanými uhľovodíkmi v oblasti Piešťan – potreba realizácie podrobného prieskumu ŽP

144

Hana Majerová, Zuzana Konyariková, Bronislava Lalinská-Voleková, Dana Strašiftáková, Tomáš Faragó, Peter Šottník

Sb resistant bacteria identified and isolated from Buducnost adit (Pezinok-Kolársky vrch deposit) in western Slovakia

146

Ivona Kautmanová, Ján Červenka, Zuzana Konyariková, Bronislava Lalinská-Voleková

In vitro testovanie vybraných druhov makromycétov na rezistenciu voči zvýšenému obsahu antimónu a schopnosť bioakumulácie

149

Ilona Mičánková, Marcela Hrúzová, Michaela Milická, Jana Holasová, Radka Fürychová, Květoslav Vlk, Jan Tůma, Martin Brož, Jiří Čáp, Zdeněk Košař, Tomáš Lejsek,
Gabriela Setunská

Ohlédnutí za činností Ministerstva financí v procesu zadávání veřejných zakázek

151

Marco Falconi, Katarína Paluchová

IMPEL: WATER AND LAND REMEDIATION

156

Marek Šír, Torsha Goswami, Filip M.G. Tack

Solubilizace ropných uhlovodíků pomocí povrchově aktivních látek

159

Michal Boček, Vendula Ambrožová, Kateřina Kovářová, Jaroslav Nosek, Tomáš Pluhař

Technologie pro vzdálený on-line monitoring a řízení sanace

162

Slavomír Mikita, Ondrej Brachtýr, Tomáš Faragó, Bronislava Lalinská-Voleková,
Peter Šottník

Vplyv klimatických režimových zmien na prejavy znečisťovania prostredia v bývalých banských lokalitách situovaných v horskom prostredí

165

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: