• Sborníky v knižní podobě

Sanační technologie XXV


Datum vydání: 2023

ISBN: 978-80-88238-28-7

Počet stran: 178

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

530 kč/ks

OBSAH

Lukáš Čermák - Sanace v třetím programovacím období OPŽP, nová pravidla, hodnotící kritéria a požadavky na projekty

5

Alexandra Skopcová - Aktuality z aplikace směrnice o odpovědnosti za životní prostředí

7

Šárka Mikundová - Vývoj institutu ekologická újma dle zákona č. 167/2008 Sb. a směrnice 2004/35/ES v čase z pohledu Evropské unie

11

Karolína Leifertová, Jan Berka - Směrnice č. 4 - Pohledy zevnitř a zvenčí

15

Zdeněk Suchánek - Některé aspekty zakázek v oborech sanační geologie hrazených z veřejných prostředků v letech 2015‒2022

18

Aleš Novák, Pavel Chmelař, Pavlína Dvořáková - Kontrolní činnost inspekce při sanačním zásahu

27

Jiří Kamas, Martin Zigo, Dana Kuchovská, Jiří Kadlčák, Miroslav Minařík, Petr Beneš - Aplikace řízené in situ chemické redukce pro sanaci zdrojové kontaminace podzemní vody šestimocným chromem a niklem

29

Dana Kuchovská, Petr Beneš, Zdeněk Vilhelm, Vlastimil Píštěk, Josef Zeman, Petra Karešová, Jan Šašek, Marek Koutný, Josef Švec - Vyžití mokřadního systému jako účinné technologie čištění důlních vod

34

Jan Bartoň, Radovan Kopp, Eva Procházková, Marija Radojičić, Edita Studenovská - Lednické rybníky – je zlepšení kvality vody reálně dosažitelné?

42

Robin Kyclt, Simona Vosáhlová, Vít Matějů, Sandra Myškovská - In situ chemická oxidace v nesaturované zóně pod budovou laboratoře

50

Peter Šottník, Bronislava Voleková, Tomáš Faragó, Dušan Kúšik, Ľubomír Stašík, Slavomír Mikita, Jana Mikušová - Projekt „Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 2. časť“ – predbežné výsledky z vybraných lokalít

60

Jiří Mikeš - HYDROGEOPARK - terénní pracoviště pro výzkum podzemní vody

66

Marek Šír, Elfriede Jaeger, Martin Štengel - Odstraňování zasolených průsakových vod pomocí membránové destilace

71

Jiří Kubricht, Martin Polák, Jana Kolářová, Karel Sottner, Ondřej Perlinger - Koncepce omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35 KV ve Vulcăneşti, Moldavsko

76

Jiří Kroužek, Pavel Mašín, Radek Škarohlíd, Markéta Švedová - Inovativní úsporná aplikace procesu termické desorpce pro recyklaci nebezpečných materiálů

84

Eva Vodičková, Romana Jurnečková, Petra Maxová - Zhodnocení oblasti nakládání s biologickými odpady v zemích EU a v Česku

89

Ľubica Durdiaková, Alexander Bugár, Blanka Fecková, Barbora Gavuliaková, Patrik Krebs, Patrik Kuric, Štefan Marenčák, Tamás Mozoli, Jakub Roštár, Tamara Varga, Nađa-Natalija Zakić - Hodnotenie účinnosti použitých sanačných metód pri odstraňovaní zvyškového znečistenia na lokalite MZV produktovodu

96

Radek Červinka, Ondřej Lhotský, Ondřej Urban, Stanislav Kratochvíl - Sanace území kontaminovaného historickým provozem impregnace dřeva v oblasti vodního zdroje Česká Lípa

103

Jana Kováčová, Vojtěch Musil, Ivan Trešl - PFAS: problematika stanovení a případová studie dekontaminace technologie

108

 

POSTEROVÁ SEKCE

 

Martina Ujházy, Nikola Drahorádová, Radmila Kučerová, Tomáš Sezima, Jaroslav Mudruňka, David Takač, Lucie Marcaliková - Odstranění karbamazepinu z čistírenských kalů pomocí fyzikálně-biologických procesů

115

Elena Bradiaková - Publikačná činnosť MŽP SR a SAŽP v oblasti kontaminovaných území v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

118

Katarína Paluchová - Pokrok v riešení odstraňovania kontaminácie spôsobenej činnosťou armády na území SR

121

Petr Lacina - Mobilní analytika jako efektivní nástroj pro operativní řízení sanačních prací

125

Slavomír Mikita, Ondrej Brachtýr - Prieskum a hodnotenie pravdepodobnej environmentálnej záťaže Banská Bystrica – Medený Hámor

129

Martin Žídek - Mapování antropogenní kontaminace ve vybraném povodí

132

Jozef Kordík, František Bottlik, Ivan Györög, Igor Stríček, Miloš Gregor - Interný informačný systém ŠGÚDŠ pre monitorovanie environmentálnych záťaží – nevyhnutný nástroj pri riešení úloh z operačných programov EÚ

133

Igor Polčan, Jan Hillermann, Pavol Takáč, Peter Sekula, Pavol Tupý - Informácia o založení asociácie ENVISAN (asociácia sanačných spoločností)

140

Blanka Fecková, Ľubica Durdiaková, Alexander Bugár, Barbora Gavuliaková, Patrik Krebs, Patrik Kuric, Štefan Marenčák, Tamás Mozoli, Jakub Roštár, Tamara Varga, Nađa-Natalija Zakić - Sanácia environmentálnej záťaže v heterogénnom horninovom prostredí hrádze Malého Dunaja - vtokový objekt

142

Veronika Špirová, Tomáš Faragó, Szimona Zarzsevszkij, Martina Vítková, Ľubomír Jurkovič, Hana Horváthová - Vplyv železných pilín na (i)mobilizáciu metaloidov v kontaminovaných pôdach: statický vs. dynamický experiment

146

Eliška Gbúrová Štubňová, Bronislava Lalinská-Voleková, Jana Brčeková, Tomáš Faragó, Ivona Kautmanová, Katarína Schwartzkopfová, Peter Šottník - Distribúcia potencionálne toxických prvkov (PTP) vo vybraných druhoch rastlín na lokalitách Rákoš, Mlynky a Špania Dolina

149

Ivona Kautmanová, Ján Červenka, Zuzana Konyariková, Bronislava Lalinská-Voleková - In vitro akumulácia antimónu (Sb) drevokaznou hubou sivopórovkou tmavou (Bjerkandera adusta)

153

Hana Majerová, Zuzana Konyariková, Bronislava Lalinská-Voleková - Charakterizácia bakteriálneho mikrobiómu pre účely remediácie antimónu - porovnanie metód 16S RNA sekvenovania a izolácie bakteriálnych kmeňov

156

Ilona Mičánková, Marcela Hrúzová, Michaela Milická, Jana Holasová, Radka Fürychová, Květoslav Vlk, Jan Tůma, Martin Brož, Jiří Čáp, Zdeněk Košař, Tomáš Lejsek - Činnost Ministerstva financí v procesu zadávání veřejných zakázek

159

Marcela Kubalíková, Jaroslav Nosek, Tomáš Pluhař, Vendula Ambrožová, Luděk Pašek, Ondřej Lhotský, Vladislav Knytl - Experimenty zaměřené na sanaci extrémně kontaminované vody ze staré zátěže po ropné rafinerii, vývoj inovativní sanační směsi

166

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: