• Sborníky v knižní podobě

Sanační technologie XXIV


Datum vydání: 11. 5. 2022

ISBN: 978-80-88238-25-6

Počet stran: 233

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

470 kč/ks

OBSAH

Lukáš Čermák - OPŽP 2021‒2027 - Nová pravidla a hodnotící kritéria

 

Alexandra Skopcová - Zákon o jednotném povolování v oblasti životního prostředí (jednotné environmentální stanovisko)

 

Šárka Mikundová - Vývoj institutu Ekologická újma dle zákona č. 167/2008 Sb. a směrnice 2004/35/ES v čase z pohledu Evropské unie

 

Vlasta Jánová - Najvýznamnejšie prekážky riešenia problematiky environmentálných záťaží na Slovensku

 

Ivan Holoubek, Stanislav Pernický, Blahoslav Maršálek, Jakub Hruška - Jaká ponaučení přinesla havárie na řece Bečvě?

 

Aleš Novák, Martin Kotouč, David Sedliský - Specifický případ staré ekologické zátěže – odpady z výroby kadmia

 

Martina Siglová, Petr Beneš, Miroslav Minařík - Aktuální hrozby zatížení prostředí pesticidy a dalšími mikropolutanty a kombinace technologií vedoucí k jejich odstranění

 

Petr Lacina, Vojtěch Dvořák, Michal Hegedüs, Slavomír Mikita - Návrh a realizace sanace staré ekologické zátěže v oblasti průmyslového areálu kontaminované šestimocným chromem

 

Jaroslav Nosek, Tomáš Pluhař, Marcela Kubalíková, Vendula Ambrožová - Pokročilé real time řízení a monitoring sanačních technologií – technické řešení

 

Vendula Ambrožová, Jaroslav Nosek, Tomáš Pluhař, Michal Boček, Martin Vašinka - Pokročilé real time řízení a monitoring sanačních technologií – praxe z terénu

 

Robin Kyclt, Simona Vosáhlová, Vít Matějů, Sandra Pšeničková - Biodegradace zeminy znečištěné ropnými uhlovodíky s nízkou mikrobiální respirační aktivitou

 

Václav Dorazil, Lucie Lusková, Irena Maršálková - Proces realizace projektů v rámci zahlazování následků hornické činnosti ve státním podniku DIAMO

 

Peter Šottník, Marek Osacký, Yuqing Bai, Petr Lacina, Ondrej Brachtýr, Slavomír Mikita, Jaroslav Vozár - Využitie syntetického zeolitu pri úprave kyslých banských vôd na lokalite Smolník

 

Zdeněk Vilhelm, Josef Zeman, Petr Beneš, Vít Kopecký - Mokřadní čistírny důlních vod – začneme používat tuto efektivní technologii?

 

Martin Vašinka, Vendula Ambrožová, Michal Boček, Jaroslav Nosek, Marcela Kubalíková, Vladislav Knytl - Inovativní metody průzkumu a sanace vertikálně stratifikované anorganické kontaminace podzemních vod

 

Ivan Holoubek, Václav Dombek - Nový pokyn Stockholmské úmluvy pro kontaminovaná místa

 

Zdeněk Suchánek - Výsledky Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2019‒2021)

 

Zdenka Szurmanová, Ondřej Záruba - Co přinesla 2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst?

 

Eva Vodičková - Národní inventarizace kontaminovaných míst - zkušenosti ze sběru dat a zpracování podkladů

 

Michal Žák, Jiří Čížek, Zbyněk Vencelides - OPV sanační technologie SIP a DIMA

 

Juraj Macek - Sanácia v rušňovom depe Štúrovo - realizácia a výsledky

 

Petr Řežábek, Romana Jurnečková - Sanační práce v areálu společnosti Jihočeská plynárenská, a.s. v Českých Budějovicích

 

Taťána Halešová - Eliminace pesticidů v CHKO Moravský kras

 

Jiří Hájovský - Realizace sanačních opatření s cílem zabránění migrace termických procesů

 

Filip Okleštěk - Moderní postupy pro sanaci kanalizace a vodohospodářských děl

 

Petr Novotný, Tomáš Ocelka, Tomáš Míčaník - Využití in vitro metod při stanovení genotoxicity, endokrinní disrupce a mikrobiomu ve vzorcích životního prostředí

 

 

 

 

 

POSTEROVÁ SEKCE

 

Jan Bartoň - Průzkum a likvidace zdroje ionizujícího záření tvořeného izotopem 60Co

 

Zdeněk Suchánek, Jaroslav Řeřicha - NIKM - Distribuce KM/PKM v SO ORP České republiky

 

Hana Horváthová, Katarína Dercová, Marcela Tlčíková - Využitie rastlinných bionanočastíc železa na degradáciu polutantov

 

Elena Bradiaková - Práca s verejnosťou a podpora informovanosti v oblasti znečistených území v rámci agendy Slovenskej agentúry životného prostredia

 

Katarína Paluchová - Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2022‒2027

 

Marie Suchanová, Ivan Trešl - Moderní možnosti odběrů analýz ovzduší a půdního vzduchu

 

Ivana Kopecká, Johana Kašparová, Petra Kratochvílová, Petra Innemanová, Miroslav Havránek, Martin Kubal, Tomáš Cajthaml - Katalogizace sanačních technologií

 

Ivan Györög - Krátke zhodnotenie monitorovacích prác na lokalite Zlaté Moravce - bývalý areál Calexu

 

Markéta Švedová - Numerické simulace transportních procesů v rámci technologie termické desorpce

 

Jozef Kordík, Marta Sentpetery, Stanislav Šoltés, Igor Zeman, Dušan Kúšik - Charakteristika a predbežné výsledky z vybraných monitorovaných území znečistených banskou činnosťou na Slovensku

 

Viktor Trenčev, Zdeněk Formánek - Stabilizace in situ: rychlá a efektivní úprava geomechanických a chemických vlastností zemin, odpadů a kalů systémem ALLU

 

Ondrej Brachtýr, Slavomír Mikita - Prístup k posudzovaniu vplyvu banských vôd na povrchové vody na lokalite Dúbrava

 

Tamara Varga, Anna Patschová - Znečistenie podzemných a povrchových vôd pesticídmi v útvare podzemných vôd SK1000600P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov východnej časti Podunajskej panvy oblasti povodia Dunaj

 

Nađa-Natalija Zakić, Renáta Fľaková - Síranové znečistenie podzemných vôd v oblasti Bratislavy

 

Jakub Roštár, Dávid Krčmár - Modelovanie vplyvu kolmatácie dna rieky na úroveň hladiny podzemnej vody

 

Veronika Špirová, Tomáš Faragó, Juraj Macek, Ľubomír Jurkovič, Petra Blažeková, Claudia Čičáková, Zuzana Pilková, Bronislava Voleková-Lalinská, Edgar Hiller - Mobilizácia rizikových prvkov a minerálne fázy pochovaných produktov spaľovania komunálneho odpadu

 

Ilona Mičánková, Marcela Hrúzová, Radka Fürychová, Michaela Milická, Květoslav Vlk, Martin Brož, Jiří Čáp, Zdeněk Košař - Ohlédnutí za činností Ministerstva financí v procesu zadávání veřejných zakázek

 

Jaroslav Nosek, Tomáš Pluhař, Vratislav Žabka, Roman Špánek, Martin Mikeš - Autokalibrační systém včasného varování před účinky vztlaku podzemních vod při povodni – jako nový prvek protipovodňové ochrany

 

Bronislava Lalinská-Voleková, Hana Majerová, Ivona Kautmanová, Ondrej Brachtýr, Dana Szabóová, Darina Arendt, Jana Brčeková, Peter Šottník - Vplyv mikrobiálneho zloženia prírodných Fe oxyhydroxidov na sorpciu arzénu a antimónu

 

Ondřej Koukal, Martin Žídek - Historie antropogenní kontaminace sedimentů v industrializovaných říčních systémech

 

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: