• Sborníky v knižní podobě

Sanační technologie XXIII


Datum vydání: 21. 5. 2021

ISBN: 978-80-88238-20-1

Počet stran: 120

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

420 kč/ks

OBSAH

Alexandra Skopcová, Š. Mikundová, str. 5
Implementace Směrnice 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí v českém i mezinárodním kontextu 

Jan Gruntorád, str. 9
Nový metodický pokyn MŽP pro práci se systémem SEKM 3 – co je nového? 

Zdeněk Suchánek, J. Řeřicha, J. Krhovský, str. 17
Stav realizace projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst 

Lukáš Čermák, str. 24
OPŽP - Programovací období 2014-2020 vs. 2021-2027 24

Karel Waska, J. Kamas, M. Šrámek, K. Horák, M. Minařík, V. Píštěk, B. Bodácz, str. 26
Nové perspektivy sanací v prostředí petrochemického průmyslu

Martina Siglová, Ph.D., P. Beneš, K. Waska, R. Ježdík, M. Minařík, str. 33
Může být biotechnologie prakticky použitelným nástrojem pro eliminaci pesticidů z vod? 

Robin Kyclt, S. Vosáhlová, V. Matějů, S. Pšeničková, str. 39
Využívání laboratorních respirometrických zkoušek pro řízení biodegradace hůře odbouratelných organických kontaminantů 

Jan Bartoň, Z. Macka, R. Hadacz, L. Polách, I. Šupíková, P. Brůček, str. 43
Eliminace vlivu přítoku podzemních vod do tělesa výsypky s obsahem balastních izomerů HCH 

Robin Kyclt, V. Matějů, S. Vosáhlová, S. Pšeničková, M. Strejček, J. Šuman, A. Zubrová, O. Uhlík, VŠCHT Praha, J. Kozák, H. Bartáková, str. 49
Biologická transformace a degradace polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů

Peter Šottník, Ľ. Jurkovič, O. Brachtýr, T. Faragó, J. Vozár, J. Čopan, str. 57
Prieskum a návrh sanácie environmentálnej záťaže Pezinok – Rudné bane – odkaliská 

Petr Kubizňák, str. 63
Sanační zásah na lokalitě hlavního závodu společnosti PARAMO a.s. 

Dagmar Bartošová, str. 69
Sanace nesaturované zóny staré galvanovny bývalého podniku Jihlavan, státní podnik 

Vendula Cencerová, str.73
Sanace saturované zóny v oblasti staré galvanovny bývalého podniku Jihlavan, státní podnik 

Marián Petrák, str. 75
Zpracování analýzy rizik pro bývalé skládky odpadů v k. ú. Budislav

Roman Nedbal, str. 81
Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody  

Hana Jambrichová, str. 86
Nápravná opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl v k. ú. Zásmuky na podzemních a povrchových vodách 

Zuzana Rošková, L. McGachy, R. Škarohlíd, str. 91
Siderofory a jejich environmentální aplikace 

Martin Žídek, str. 99
Mapování antropogenní kontaminace sedimentů přehradních nádrží v povodí Váhu 

POSTEROVÁ SEKCE

Petr Řežábek, R. Jurnečková, str. 105
Sanační práce v areálu společnosti Jihočeská plynárenská, a.s. v Českých Budějovicích 

Jaroslav Nosek, T. Pluhař, V. Žabka, R. Špánek, M. Mikeš, str. 110
Autokalibrační systém včasného varování před účinky vztlaku podzemních vod při povodni - jako nový prvek protipovodňové ochrany 

Tomáš Faragó, Zuzana Májeková, str. 113
Experimentálne štúdium vybraných stabilizačných činidiel a ich úspešnosť pri fixácii kontaminantov (As, Sb, Zn a Pb) v stabilizovaných natívnych pôdnych substrátoch 

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: