• Sborníky na CD

Sanační technologie XXII


Datum vydání: 15. 5. 2019

ISBN: 978-80-88238-14-0

Počet stran: 184

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

190 kč/ks

OBSAH

Lukáš Čermák - Staré ekologické zátěže v programovém období 2021+, str. 5
 
Šárka Mikundová - Změny v oblasti zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a plánované aktualizace MP MŽP, str. 7
 
Jan Gruntorád - SEKM 3- představení nového informačního systému, str. 9
 
Radka Bezděkovská, Radim Jäger, Erik Borš - Systém evidence kontaminovaných míst SEKM 3, str. 12
 
Petr Beneš, Jiří Kamas, Martina Siglová, Karel Waska, Boris Bodácz, Vlastimil Píštěk - Praktické uplatnění výsledků výzkumu v praxi aneb od myšlenky k technologii, str. 17
 
Jaroslav Hrabal, Vendula Cencerová - Geochemické aspekty nasazení elektrochemické podpory reduktivní dechlorace chlorovaných uhlovodíků, str. 23
 
Jaroslav Nosek, Tomáš Pluhař, Ondřejka Vološčuková, Kristýna Marková - In situ sanační aplikace optimalizovaného nZVI s elektrochemickou podporou na lokalitě kontaminované chlorovanými uhlovodíky, str. 29
 
Tomáš Binčík, Marek Osacký, Barbora Hudcová, Martina Vítková - Sorpcia niklu a zinku na zeolity syntetizované v perlitu, str. 37
 
Zdeněk Vilhelm, Jiří Vaněk, Jiří Kamas, Karel Horák, Miroslav Minařík - Využití matematických modelů pro efektivní remediaci životního prostředí, str. 41
 
Eva Vodičková, Jan Bartoň - Průzkum ekologické zátěže ve vybraných lokalitách v Hradci Králové, str. 44
 
Jan Němeček, Ondřej Lhotský, Petra Najmanová, Vojtěch Antoš, Kristýna Marková, Petr Kozubek - In situ anaerobní bioremediace chlorovaných uhlovodíků – zkušenosti z provozních aplikací a směry dalšího vývoje, str. 50
 
Kristýna Šimoníková, Petr Lacina, Vojtěch Dvořák - Porovnání účinnosti aplikovaných činidel v rámci pilotní terénní zkoušky na lokalitě kontaminované chlorovanými etheny, str. 56
 
Michal Hegedüs, Petr Lacina, Tomáš Weidlich, Miroslav Plotěný, Jaroslav Lev - Využitie zliatin a zmesí kovov zo systému Ni-Al pre efektívne a rýchle odstraňovanie halogenovaných aromatických látok z kontaminovaných vôd, str. 61

Dagmar Bartošová - Zkušenosti s hodnocením rizik v rámci řešení starých ekologických zátěží, str. 66
 
Zdeněk Suchánek, Jaroslav Řeřicha, Jan Krhovský - Distribuce identifikovaných indicií kontaminovaných míst na území ČR, str. 70
 
Jiří Hájovský - Sanace termických procesů v prostoru novostavby, str. 77
 
Jiřina Macháčková, Karel Horák, Jiří Vaněk, Miroslav Minařík, Zdeněk Vilhelm - Vliv dlouhodobých hydrologických cyklů na výskyt LNAPL na hladině podzemní vody, str. 85
 
Ľubica Durdiaková, Barbora Gavuliaková, Peter Greš, David Guman, Patrik Kuric, Štefan Marenčák, Tamás Mozoli, Marek Tomasch, Martin Zatlakovič - Dekontaminácia horninového prostredia okolia havárie produktovodu v SLOVNAFT, a. s., str. 93
 
Ondrej Brachtýr, Peter Šottník, Ľubomír Jurkovič, Jaroslav Vozár, Veronika Veselská, Petr Lacina - Využitie podporovanej atenuácie na predčisťovanie banských vôd z vybraných lokalít Slovenska, str. 100
 
Jan Siegel, Chimi Wangmo, Jiří Cuhorka, Alena Otoupalíková, Michal Bittner - Reverzní osmóza pro zakoncentrování estrogenů před jejich analytickým stanovením - matematický popis procesu, str. 106
 
Eva Trávníčková, Přemysl Mikula, Jakub Opršal, Marie Boháčová, Lubomír Kubáč, Dušan Kimmer, Jana Soukupová, Michal Bittner - Antimikrobiální účinky nanovláknitých filtračních membrán pro vodárenské technologie, str. 111
 
PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ
 
Ilona Mičánková, Radka Fürychová, Zdeněk Košař, Květoslav Vlk - Ohlédnutí za činností Ministerstva financí v procesu zadávání veřejných zakázek, str. 117
 
Petr Lacina, Vojtěch Dvořák, Michal Hegedüs, Slavomír Mikita - Návrh a realizace sanace staré ekologické zátěže v oblasti průmyslového areálu kontaminované Cr6+, str. 125
 
Jitka Pavlíková - Service for the Future, str. 132
 
Roman Hadacz - Odstranění staré ekologické zátěže v místě bývalé obalovny živičných směsí s obsahem zemin kontaminovaných PCB, str. 133
 
Ivo Hlásenský, Jana Oborná, Ivo Medřík, Josef Kašlík - Inovativní reduktivní technologie - řešení kontaminace těžkými kovy? str. 139
 
Michaela Borošová, Andrej Machlica, Vladimír Keklák, Martin Kolesár - Praktické skúsenosti využitia pokročilých oxidačných procesov pri pilotnom testovaní technológie na čistenie  heterogénnej zmesi kontaminantov v podzemných vodách, str. 144
 
Karel Waska, Monika Heřmánková, Vít Paulíček, Vojtěch Vašíček, Miroslav Minařík - Využití vytěžených sedimentů k produkci inovativních substrátů a technosolů pro rostlinné školky a rekultivace - projekt EU LIFE AGRISED, str. 148
 
Monika Heřmánková, Karel Waska, Petr Beneš, Vlastimil Píštěk, Miroslav Minařík - Zlepšení péče o půdu pomocí bioaktivátoru založeného na přepracování hnoje z drůbežáren - projekt EU LIFE POREM, str. 150
 
Martina Siglová, Petr Beneš, Jiří Kamas, Vít Paulíček, Richard Ježdík, Robert Hovorič - Nanovlakenné struktury a životní prostředí, str. 152
 
Lucia Tajnaiová, Petra Ježková, Klára A. Mocová - Efekt rozličných druhov drevnej štiepky na akvatické organizmy, str. 155
 
Jan Bartoň - Hodnocení rizik Motolské skládky v Praze, str. 160
 
Elena Bradiaková - Národný projekt 3 INFOAKTIVITY a akademická verejnosť, str. 162
 
Katarína Paluchová - Iniciatívy Európskych spoločenstiev v oblasti kontaminovaných lokalít, str. 166
 
Jaroslav Řeřicha, Jan Krhovský, Zdeněk Suchánek - Statistické výsledky identifikace indicií kontaminovaných míst pomocí metod DPZ na území ČR, str. 169
 
Hana Horváthová, Katarína Dercová - Bioremediácia vs. nanoremediácia: degradácia polychlórovaných bifenylov (PCB) použitím integrovaného remediačního prístupu, str. 172
 
Marek Dlabaja, Hana Vojtková - Mikroorganismy rhizosféry a jejich vliv na efektivní fytoakumulaci kovů, str. 175

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: