• Sborníky v knižní podobě

Sanační technologie XXI


Datum vydání: 21. 5. 2018

ISBN: 978-80-88238-07-2

Počet stran: 144

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

420 kč/ks

OBSAH

 

Richard Přibyl
Staré ekologické zátěže – aktuální trendy

Lukáš Čermák
Financování ekologických zátěží – OPŽP a NPŽP

Ivan Holoubek
Problematika řešení kontaminovaných míst jako součást implementace mezinárodních úmluv

Petr Beneš, Karel Waska, Jiří Kamas, Ondřej Šnajdar, Miroslav Minařík
Kombinované sanační technologie jako konkurenceschopný a prakticky použitelný nástroj

Petr Lacina
Využití ručního spektrometru na bázi rentgenové fluorescence pro on-site stanovení rozsahu kontaminace během sanačních a průzkumných prací – praktické aplikace

Jan Němeček, Vladislav Knytl, Petra Najmanová, Tomáš Pluhař, Magda Nechanická, Petr Pokorný
Tepelně podporovaná anaerobní bioremediace chlorovaných uhlovodíků v podzemní vodě – poznatky z poloprovozních zkoušek

Miloslav Slezák, Jiří Palarčík
Odstranění kovů z důlních vod biologickou metodou

Vendula Ambrožová, Jaroslav Hrabal, Jaroslav Nosek
Geochemický model vývoje změn chemismu podzemní vody při odstraňování šestimocného chromu pomocí působení stejnosměrného elektrického pole v prostředí reaktivní kolony vyplněné železnými pilinami

Slavomír Mikita, Petr Lacina, Jan Bartoň
Návrh in situ sanace pro lokalitu znečištěnou chromem

Roman Jerie, Lucie Hellebrandová, David Kiča
Řízení sanace lagun Ostramo v Ostravě na základě monitoringu ovzduší

Ivan Holoubek, Petra Přibylová, Roman Prokeš, Pavel Slavko
Kontaminace barokního divadla na zámku v Českém Krumlově organochlorovými a organocíničitými pesticidy a její řešení

Jiří Slouka
Problematika variability prostředí

Marek Smolný, Kristýna Süsserová, Jiří Cakl
Využití heterogenní fotokatalýzy pro zpracování odpadních vod obsahujících azobarviva – technické a ekonomické překážky

Roman Hadacz, Petr Lacina
Technické aspekty sanace staré ekologické zátěže Milevsko (odstranění skládky s obsahem zemin kontaminovaných PCB)

Pavol Tupý, Jaroslav Schwarz
Sanácia environmentálnej záťaže Lešť (vojenský obvod) – Garážové dvory (Slovensko)

Jiří Hájovský
Sanační opatření pro zabránění migrace termického procesu

Pavel Hrabák, Vojtěch Antoš, Magda Nechanická, Denisa Vlková, Jana Steinová, Jaroslav Nosek, Stanislaw Waclawek, Miroslav Černík
AMIIGA – projekt INTERREG STŘEDNÍ EVROPA: výstupy z 1. poloviny řešení projektu

Zdeněk Suchánek, Jaroslav Řeřicha
Průběžný stav sběru indicií kontaminovaných míst metodami DPZ v zahájeném projektu NIKM 2. etapa

Igor Slaninka, Jozef Kordík
Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží na Slovensku v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Ilona Mičánková, Marcela Hrúzová, Květoslav Vlk, Radka Fürychová, Klára Bigazová, Zdeněk Košař, Jiří Čáp
Vybrané průzkumy a sanace SEZ financované MF ČR

Jozef Kordík, Igor Slaninka, Róbert Jelínek
Znečisťujúce látky na monitorovaných lokalitách environmentálnych záťaží v Slovenskej republike

Vladimír Ekert, Michal Rakušan, Michal Kroupa
Důl chemické těžby – sanace turonské zvodně v kontextu analýzy rizik

Jan Bartoň
Stavební čerpání a sanace podzemní vody při výstavbě páteřní kanalizace v Brně

Ondrej Brachtýr, Ľubomír Jurkovič, Tomáš Faragó, Katarína Schwarzkopfová, Martina Vítková
Použitie AMO a nFe0 na stabilizáciu PTP v antropogénnych substrátoch modelových environmentálnych záťaží

Jiří Kamas, Petr Beneš, Jiřina Macháčková, Martina Siglová, Vlastimil Píštěk
Provozní nasazení sanační technologie podporované elektrickým polem

Tatsiana Kulikova, Ľubomír Jurkovič, Peter Šottník, Ján Milička, Peter Sekula, Jaroslav Vozár, Petr Lacina
Distribúcia geologicky podmienených znečisťujúcich látok v zložkách životného prostredia opusteného Hg ložiska Merník

Torsha Goswami, Marek Šír, Filip M. G. Tack
Odstraňování ropných uhlovodíků pomocí biosurfaktantů a syntetických surfaktantů: laboratorní studie

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: