• Sborníky na CD

Sanační technologie XXI


Datum vydání: 3. 5. 2018

ISBN: 978-80-88238-07-2

Počet stran: 144

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

190 kč/ks

REFERÁTY

Richard Přibyl - Staré ekologické zátěže – aktuální trendy

Lukáš Čermák - Financování ekologických zátěží – OPŽP a NPŽP

Ivan Holoubek - Problematika řešení kontaminovaných míst jako součást implementace mezinárodních úmluv

Petr Beneš, Karel Waska, Jiří Kamas, Ondřej Šnajdar, Miroslav Minařík - Kombinované sanační technologie jako konkurenceschopný a prakticky použitelný nástroj

Petr Lacina Využití ručního spektrometru na bázi rentgenové fluorescence pro on-site stanovení rozsahu kontaminace během sanačních a průzkumných prací – praktické aplikace

Jan Němeček, Vladislav Knytl, Petra Najmanová, Tomáš Pluhař, Magda Nechanická, Petr Pokorný - Tepelně podporovaná anaerobní bioremediace chlorovaných uhlovodíků v podzemní vodě – poznatky z poloprovozních zkoušek

Miloslav Slezák, Jiří Palarčík - Odstranění kovů z důlních vod biologickou metodou

Vendula Ambrožová, Jaroslav Hrabal, Jaroslav Nosek - Geochemický model vývoje změn chemismu podzemní vody při odstraňování šestimocného chromu pomocí působení stejnosměrného elektrického pole v prostředí reaktivní kolony vyplněné železnými pilinami

Slavomír Mikita, Petr Lacina, Jan Bartoň - Návrh in situ sanace pro lokalitu znečištěnou chromem

Roman Jerie, Lucie Hellebrandová, David Kiča - Řízení sanace lagun Ostramo v Ostravě na základě monitoringu ovzduší

Ivan Holoubek, Petra Přibylová, Roman Prokeš, Pavel Slavko - Kontaminace barokního divadla na zámku v Českém Krumlově organochlorovými a organocíničitými pesticidy a její řešení

Jiří Slouka - Problematika variability prostředí

Marek Smolný, Kristýna Süsserová, Jiří Cakl Využití heterogenní fotokatalýzy pro zpracování odpadních vod obsahujících azobarviva – technické a ekonomické překážky

Roman Hadacz, Petr Lacina - Technické aspekty sanace staré ekologické zátěže Milevsko (odstranění skládky s obsahem zemin kontaminovaných PCB)

Pavol Tupý, Jaroslav Schwarz - Sanácia environmentálnej záťaže Lešť (vojenský obvod) – Garážové dvory (Slovensko)

Jiří Hájovský - Sanační opatření pro zabránění migrace termického procesu

Pavel Hrabák, Vojtěch Antoš, Magda Nechanická, Denisa Vlková, Jana Steinová, Jaroslav Nosek, Stanislaw Waclawek, Miroslav Černík - AMIIGA – projekt INTERREG STŘEDNÍ EVROPA: výstupy z 1. poloviny řešení projektu

Zdeněk Suchánek, Jaroslav Řeřicha - Průběžný stav sběru indicií kontaminovaných míst metodami DPZ v zahájeném projektu NIKM 2. etapa

Igor Slaninka, Jozef Kordík - Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží na Slovensku v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ

Ilona Mičánková, Marcela Hrúzová, Květoslav Vlk, Radka Fürychová, Klára Bigazová, Zdeněk Košař, Jiří Čáp - Vybrané průzkumy a sanace SEZ financované MF ČR

Jozef Kordík, Igor Slaninka, Róbert Jelínek - Znečisťujúce látky na monitorovaných lokalitách environmentálnych záťaží v Slovenskej republike

Vladimír Ekert, Michal Rakušan, Michal Kroupa - Důl chemické těžby – sanace turonské zvodně v kontextu analýzy rizik

Jan Bartoň - Stavební čerpání a sanace podzemní vody při výstavbě páteřní kanalizace v Brně

Ondrej Brachtýr, Ľubomír Jurkovič, Tomáš Faragó, Katarína Schwarzkopfová, Martina Vítková - Použitie AMO a nFe0 na stabilizáciu PTP v antropogénnych substrátoch modelových environmentálnych záťaží

Jiří Kamas, Petr Beneš, Jiřina Macháčková, Martina Siglová, Vlastimil Píštěk - Provozní nasazení sanační technologie podporované elektrickým polem

Tatsiana Kulikova, Ľubomír Jurkovič, Peter Šottník, Ján Milička, Peter Sekula, Jaroslav Vozár, Petr Lacina - Distribúcia geologicky podmienených znečisťujúcich látok v zložkách životného prostredia opusteného Hg ložiska Merník

Torsha Goswami, Marek Šír, Filip M. G. Tack - Odstraňování ropných uhlovodíků pomocí biosurfaktantů a syntetických surfaktantů: laboratorní studie

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: