• Sborníky v knižní podobě
  • Zvýhodněná cena

Sanační technologie XVIII


Datum vydání: 20. 5. 2015

ISBN: 978-80-86832-85-2

Počet stran: 210

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

140 kč/ks

REFERÁTY

Vlasta Jánová - Možnosti využívania fondov Európskej únie pre riešenie problematiky environmentálnych záťaží na Slovensku

Lukáš Čermák - Účel a specifika NPŽP

Lukáš Čermák - OPŽP 2014 - 2020 - Oblasti podpory, výzvy a pravidla pro žadatele

Petr Beneš, Jiří Kamas, Karel Waska, Ondřej Šnajdar, Juraj Grígel, Miroslav Minařík - Inovativnost kombinovaných sanačních technologií?

Vít Matějů, Robin Kyclt, Simona Vosáhlová, Martina Mazalová - Využití metod molekulární biologie při řízení sanačních prací využívajících biologické metody či podporovanou atenuaci

Monika Stavělová, Monika Králová, Stefano Covino, Ondřej Lhotský - Testy ekotoxicity a fytotoxicity zeminy kontaminované polyaromatickými uhlovodíky po ukončení kompostovacího procesu - pilotní test

Petr Kozubek - Intruze par těkavých organických látek do budov - strašák nebo realita?

Ľubomír Jurkovič, Peter Šottník, Peter Sekula ml., Miroslav Bačík, Peter Sekula st., Jana Brčeková, Katarína Peťková, Tomáš Faragó, Bronislava Voleková, Anton Auxt - Prieskum a rizikova analýza environmentálnej záťaže v oblasti opusteného ložiska Poproč

Jiří Hájovský - Starý důl odval Ema v Ostravě (současnost a budoucnost)

Karel Waska, Jiří Kamas, Petr Beneš, Karel Horák, Miroslav Minařík, Vlastimil Píštěk - Bezpečnost a řízení in situ chemické oxidace v prostředí aktivního petrochemického provozu

Jaroslav Hrabal - Geochemické interakce ve zvodni při aplikaci reduktivních technologií

Jiří Kubricht, Marek Šváb, Vladislav Knytl - Sanace bývalého areálu KOVO Velká Hleďsebe

Radomír Muzikář - Recenze publikace Jeffa Kuo „Praktický návrh výpočtů pro sanaci podzemních vod a zemin“ a informace o dalších dostupných zdrojích o sanaci podzemních vod a zemin

Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Pavel Mašín, Jiří Sobek - Problematika využití mikrovlnného ohřevu v sanačních technologiích

Petr Kozubek - Monitorovaná přirozená atenuace na lokalitě bývalé skládky odpadních jedů - 6-letý projekt

Jana Kolářová, Petr Kvapil, Vít Holeček - Kombinovaná sanace kontaminovaného území Plzeň - Libušín

Jiří Slouka - Antropogenní faktory s dopadem na obtížnost sanačního zásahu

Zdeněk Suchánek - NIKM - Metodika inventarizace kontaminovaných míst

Richard Hampl, Jan Patka, Ján Džupír - Prezentace praktického využití aplikace NPAL a modifikovaného Fentonova činidla MFČ (metoda ISCO)

Jaroslav Bárta, Dušan Dostál, Jaroslav Jirků - Možnosti geofyzikálních měření při řešení starých ekologických zátěží spojených s hospodářstvím s pohonnými hmotami

Juraj Grígel, Iveta Fikarová, Ondřej Šnajdar, Petr Beneš, Miroslav Minařík - Laboratorní monitoring jako nezbytná součást inovativních sanačních technologií

Václav Pohůnek - Kontrola realizace sanací starých ekologických zátěží a dlouhodobých havárií podzemních vod

 

PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ

Vojtěch Antoš, Eva Kakosová, Lucie Jiříčková, Jaroslav Nosek - Proces kontinuálního měření reduktivní dehalogenace chlorovaných ethenů a methanů pomocí nZVI

Jan Bartoň, Petr Lacina - Využití přenosného analyzátoru prvků na bázi rentgenové fluorescence pro detekci kontaminace ve skládce komunálních a průmyslových odpadů

Zuzana Blažková, Eva Slehová, Vojtěch Trousil, Jiří Palarčík, Miloslav Slezák, Jiří Cakl - Vliv vybraných organických látek na denitrifikační procesy bakterie Thiobacillus denitrificans

Elena Bradiaková - Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR

Monika Brožová, Jaroslava Kořínková, Oldřich Machalický - Studium heterogenní fotolýzy fenolů

Markéta Camfrlová, Adam Říčka - Stará ekologická zátěž v areálu ZPA Nová Paka

Václav Durďák, Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Daniel Randula - Vysokoteplotní absorpce par POPs z termické desorpce do organického rozpouštědla

Lukáš Fuka, Vladimír Sýkora, Iva Prokešová, Hana Kujalová - Sladivé látky a jejich rozložitelnost

Jaromír Helma, Zuzana Ďuriančíková, Katarína Paluchová, Elena Bradiaková - Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží

Richard Ježdík, Jan Masák - Mikrobiální produkce rhamnolipidů a jejich využití

Michal Kolář, Jan Kolařík, Daniel Jančula, Jan Slunský, Ivo Medřík, Jan Filip, Blahoslav Maršálek, Radek Zbořil - Feráty: vlastnosti a přehled možných environmentálních aplikací

Petr Lacina, Vojtěch Dvořák, Eva Vodičková, Alena Polenková - Pilotní aplikace ferátů (FeVI a FeV) v kombinaci s peroxidem vodíku za účelem efektivní a rychlé ex-situ sanace podzemních vod

Marek Martinec, Radek Škarohlíd - Alternativní metoda pro posouzení hydrodynamických parametrů horninového prostředí

Marcela Hrúzová, Ilona Mičánková - Financování ekologických zátěží vzniklých před privatizací Ministerstvem financí

Jaroslav Nosek, Lucie Jiříčková, Pavel Nechanický, David R. Fargas, Romana Šuráňová - Vliv aktivace nZVI STAR na jeho užitné vlastnosti

Karolína Pádrová, Alena Čejková - Huminové kyseliny a jejich vliv na toxicitu nanočástice železa nulové valence

Katarína Paluchová, Jamsran Tsogtbaatar, Sodov Khudulmur, Avirmed Battur, Marián Zlocha - Mongolsko-slovenský projekt Establish the Geo-Database on ecological health of the military sites

Iva Prokešová, Vladimír Sýkora, Ivan Karpíšek, Lukáš Fuka - Sledování biochemické spotřeby kyslíku vybraných léčivých látek

Daniel Randula, Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Václav Durďák - S výhodou aplikovaná aditiva pro zefektivnění mikrovlnného ohřevu při termické desorpci

Peter Sekula, Peter Šottník, Ľubomír Jurkovič, Tomáš Klimko, Jaroslav Vozár - Experimentálne testovanie potenciálních sanačních postupov pre EZ Poproč

Petr Slovák, Jana Soukupová, Josef Kašlík, Petr Novák, Ivo Medřík, Jan Filip, Radek Zbořil, Miroslav Černík - Aktivace pasivovaných nanočástic nulamocného železa: vliv na povrchové vlastnosti, fázové složení a reaktivitu

Marek Šír, Barbora Dvořáková, Andrea Sýkorová, Radek Vurm - Povrchově aktivní látky v sanačních technologiích

Katarína Peťková, Andrea Černeková, Ľubomír Jurkovič, Peter Šottník, Zuzana Májeková2, Bronislava Voleková - Mobilizácia vybraných kontaminantov v procesoch experimentálneho lúhovania pevných substrátov environmentálnej záťaže

Vojtěch Trousil, Zuzana Blažková, Eva Slehová, Jiří Palarčík, Oldřich Machalický, Jiří Cakl - Vliv pH a přídavku peroxidu vodíku na odstranění paracetamolu z vod pomocí fotokatalytické degradace

Boris Urbánek, Pavel Benkovič - Řešení staré ekologické zátěže z důlní činnosti na lokalitě Mojkovac v Černé Hoře

Radek Vurm, Martin Bystrianský, Marek Šír, Zuzana Honzajková - Možnost využití membránových separací při terciárním čištění odpadních vod v ČOV

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: