• Sborníky v knižní podobě
  • Zvýhodněná cena

Sanační technologie XVII


Datum vydání: 22. 5. 2014

ISBN: 978-80-86832-81-4

Počet stran: 210

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

140 kč/ks

OBSAH SBORNÍKU

Vlasta Jánová, Želmíra Greifová - Aktuálne problémy spojené s riešením projektov prieskumu a sanácie environmentálnych záťaží na Slovensku

Petr Beneš, Jiří Kamas, Karel Waska, Ondřej Šnajdar, Lucie Hertlová, Miroslav Minařík - Kombinace a porovnání pilotního nasazení Inovativních sanačních technik

Jan Filip, Josef Kašlík, Petr Slovák, Ivo Medřík, Eleni Petala, Radek Zbořil, Jan Slunský, Miroslav Černík - Nové trendy v oblasti vývoje nanomateriálů pro sanační technologie

Jaroslav Hrabal - Optimalizace chemicky podporovaných metod in situ reduktivní dehalogenace chlorovaných ethylenů

Dagmar Bartošová - Praktické využití in situ reduktivní dehalogenace chlorovaných ethylenů pro sanaci horninového prostředí konkrétní lokality

Petr Kozubek, Jan Němeček, Eliška Kosinová - Využití surfaktantů k intenzifikaci sanace horninového prostředí kontaminovaného chlorovanými uhlovodíky – výsledky pilotního odzkoušení

Vojtěch Dvořák, Alena Polenková, Josef Kalivoda, Petr Lacina - Srovnání oxidace kyanidů pomocí ferátů, Fentonova činidla a aktivovaného persíranu sodného

Ondřej Urban, Jan Kukačka, Oliver Lecot, Daniel Svoboda - Nové přístupy v monitoringu lokalit znečištěných dioxiny v důsledku americko-vietnamské války ve Vietnamu

Vojtěch Stejskal, Jaroslav Nosek, Petr Kvapil, Pavel Gaňa, Martin Procházka - Vývoj alternativních metod monitoringu a charakterizace horninového prostředí s využitím penetrační soupravy HVS-144

Zdenka Szurmanová, Jiří Tylčer, Marcel Cron - Výskyt chromu v přírodě - odstranění šestimocného chromu z podzemních vod pomocí levných biosorbentů

Tomáš Fuka, Jiří Wanner - Stanovení optimálních podmínek testu skutečné maximální kapacity srážedel fosforečnanů

Pavel Bernáth, Jan Leníček, Martin Kováč, Petr Kohout - Ověření kritických míst analytického postupu při analýze vzorku stavebního materiálu na obsah PAHs

Marcel Pejzl, Ilona Jáchymová - Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách

Jiří Hájovský, Petr Jelínek - Současný stav a budoucnost důlního odvalu Heřmanice, zasaženého termickými procesy

Juraj Grígel, Jiří Mikeš, Jiří Kamas, Karel Waska, Miroslav Minařík - Biologie po ISCO aneb využití fluorescenční mikroskopie v monitoringu a kontrole stimulačně podpořených biodegradačních procesů

Radomír Muzikář - Poznámky ke zprávám o přípravě a sanacích starých ekologických zátěží

Jitka Viktorová, Eliška Neumannová, Zuzana Bečvářová, Michaela Madleňáková, Ladislava Hatáková, Jan Fišer, Martina Nováková, Tomáš Macek - Transgenní rostliny využitelné ve fytoremediacích

Zdeněk Suchánek - Stav přípravy prováděcí etapy národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM)

 

PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ

Nela Bendáková, Jaroslava Kořínková, Oldřich Machalický - Studium fotochemického odbourávání Oranže II s použitím TiO2 a ZnO na inertních nosičích

Elena Bradiaková - Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR 

Martin Bystrianský, Marek Šír, Radek Vurm, Daniel Randula, Kristina Lhotská, Jiří Mikeš, Juraj Grígel, Miroslav Minařík - Kolonové testy promývání kontaminovaných zemin roztokem biologického surfaktantu

Jan Fišer, Miroslava Vrbová, Martina Nováková, Oto Mestek, Tomáš Macek - Příprava transgenních rostlin pro fytoremediaci těžkých kovů

Vladimír Sýkora, Roman Lukáš Fuka, Marie Vojtíšková, Vladimír Sýkora, Roman Pecl, Iva Prokešová - Problematika stanovení dusičnanů podle ČSN 75 7455

Pavel Gaňa, Vojtěch Stejskal, Markéta Štancíková, Tomáš Lederer, Jaroslav Nosek Tomáš Pluhař - Sledování projevů in situ remediační technologie biologické dehalogenace

Katarína Paluchová, Jaromír Helma, Zuzana Ďuriančíková, Erich Pacola, Jozef Temiak, Ivan Dulgerov, Milan Schmidt - Prepájanie registrov a databáz is verejnej správy v rámci projektu Dobudovanie informačného systému environmentálnych závaží

Pavel Mašín, Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Daniel Randula, Jiří Sobek - Poloprovozní ověření technologie mikrovlnné termické desorpce kontaminovaných materiálů

Zuzana Masopustová, Lenka Lacinová, Jan Filip, Eva Volná - Porovnání reaktivních vlastností nových typů železných nanočástic

Jaroslav Nosek, Pavel Nechanický, Lucie Jiříčková, Romana Šuráňová - Porovnání migračních vlastností nových typů železných nanočástic

Martina Nováková, Martina Chovancová, Jitka Viktorová, Markéta Polívková, Jáchym Šuman, Ondřej Uhlík, Michal Strejček, Tomáš Macek - Diversita endofytních a rhizosferních bakterií geneticky modifikovaných rostlin tabáku připravených pro fytoremediaci polychlorovaných bifenylů

Katarína Paluchová, Jaromír Helma, Jamsran Tsogtbaatar, Sodov Khudulmur, Avirmed Battur, Marián Zlocha - Mongolsko-slovenský projekt Establish the Geo-Database on ecological health of the military sites

Ondřej Pařízek, Jaroslav Tošner, Klára Kobetičová, Vladimír Kočí - Vliv nanomateriálů na životní prostředí

Pecl, Iva Prokešová, Lukáš Fuka, Hana Kujalová - Historický vývoj CHSK-Cr

Katarína Peťková, Ľubomír Jurkovič, Hana Vojtková, Alexandra Šimonovičová, Veronika Veselská, Edgar Hiller, Slavomír Čerňanský, Marianna Molnárová - Zhodnotenie účinnosti chemického a biologického lúhovania ako potenciálnych metód dekontaminácie antropozemí

Iva Prokešová, Vladimír Sýkora, Lukáš Fuka, Roman Pecl, Hana Kujalová - Potenciální biologická rozložitelnost jódových kontrastních látek a jejich složek

Klára Richterová, Lucie Musilová, Iva Hrochová, Lucian Staicu, Jason Raynolds, Kateřina Demnerová, Elizabeth Pilon-Smits, Martina Nováková - Charakterizace endofytních bakterií rostlinných hyperakumulátorů selenu

Monika Stavělová, Monika Králová, Václav Rýdl - Využití přenosného analyzátoru plynů Ecoprobe 5 pro monitoring průběhu pilotního testu s aplikací nanoželeza typu NANOFER STAR na lokalitě kontaminované chlorovanými ethyleny

Marek Šír, Martin Bytrianský, Martin Skalský, Jindřich Petrlík, Jan Nezhyba, Matěj Man, Viktorie Lupačová, Dana Yermolyonok, Dmitriy Kalmykov - Kontaminace rtutí v okolí řeky Nury – historie a současnost

Radek Škarohlíd - Matematický model šíření DCE na lokalitě Tuhnice a predikce umístění ohniska kontaminace

Jitka Dostálková, Ondřej Šnajdar, Miroslav Minařík, Vlastimil Píštěk - Využití anaerobních autochtonních mikroorganismů při bioremediaci podzemní vody kontaminované BTEX 

Peter Šottník, Ľubomír Jurkovič, Jaroslav Vozár, Bronislava Voleková, Tomáš Klimko, Roman Tóth, Katarína Peťková, Jana Brčeková - Pilotná sanácia banských vôd opusteného Sb- ložiska Poproč

Hana Vojtková, Pavla Švanová - Snižování toxicity průmyslových odpadů aplikací bakteriálního kmene Rhodococcus sp.

Radek Vurm - Využití membránových technologií jako terciárního stupně čištění v čistírnách odpadních vod

Martina Vyoralová, Markéta Julinová, Roman Slavík, Jarmila Vilčáková - Příprava polyanilinu pro výrobu membrán

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: