• Sborníky v knižní podobě

Sanační technologie XIX


Datum vydání: 3. 5. 2016

ISBN: 978-80-86832-92-0

Počet stran: 206

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

530 kč/ks

OBSAH

REFERÁTY

Lukáš Čermák, str. 5
Úpravy pravidel dotačních titulů v období 2014 – 2020

Jan Němeček, Petr Pokorný, Libor Novák, Vladimír Janeček, Pavel Hrabák, Lucie Jiříčková, str. 6
Automatizovaný cirkulační systém sanace podzemních vod

Jaroslav Hrabal, Dagmar Bartošová, str. 12
Technické aspekty sanace lokality s vertikální stratifikací chlorovaných ethylenů v horninovém prostředí

Richard Hampl, Zbyněk Moravec, str. 19
UNIPETROL, a.s. Litvínov – prezentace pilotního pokusu ISCO a průběžných výsledků z plošné aplikace v antropogenně silně ovlivněném prostředí

Taťána Halešová, Marcela Seifrtová, Eva Hudečková, Radka Pešoutová, Luboš Stříteský, Vladimír Habr, Robert Hrich, str. 29
Sledování zátěže životního prostředí léčivy a pesticidními látkami (prostřednictvím monitoringu výstupů z ČOV)

Martina Siglová, Karel Waska, Vít Paulíček, Miroslav Minařík, str. 35
Endokrinní disruptory – budoucí cíl sanačních technologií?

Ivan Trešl, Monika Stavělová, Marek Papež, Nicole Vinklová, str. 42
Vliv chemické konzervace vzorků vod na stabilitu sledovaných analytů

Monika Stavělová, Iva Dolinová, Roman Špánek, Radek Heřmánek, Maria Brennerová, str. 46
Reduktivní dehalogenace chlorovaných etenů  – diskuse výsledků terénních, chemických a molekulárně genetických analýz tří vrtů z ohniska kontaminace ze tří různých lokalit

Jiří Slouka, str. 55
Aplikace technologie bioreduktivní dehalogenace v prostředí obtížně sanovatelné lokality

Peter Sekula st., Róbert Súkeník, Anna Frimmerová, Peter Sekula ml., Peter Šottník, Ľubomír Jurkovič, str. 61
Sanácia a posanačná analýza rizika skládky gudrónov v Bratislave

Antonín Bervic, Zuzana Honzajková, Pavla Hrychová, str. 65
Využití reverzní osmózy pro čištění skládkových vod

Tomáš Weidlich, Petr Lacina, str. 72
Vliv moderních dekontaminačních činidel na bázi železa na odstraňování (poly)chlorovaných aromatických sloučenin z kontaminovaných vod

Petr Lacina, Jana Steinová, Vojtěch Dvořák, Eva Vodičková, Alena Polenková, str. 77
Aplikace různě modifikovaných forem nZVI při in-situ sanaci podzemních vod kontaminovaných chlorovanými etheny

Klára Kobetičová, Veronika Pejčochová, Václav Poštulka, str. 85
Využití vícedruhových ekotoxikologických metod při odstraňování organických látek z kontaminované matrice

Lukáš Trakal, Deniz Bingöl, Michael Pohořelý, Ivo Šafařík, Veronika Veselská, Zuzana Michálková, Martina Vítková, Sylva Číhalová, Petr Ouředníček, Michael Komárek, str. 88
Využití biocharu a jeho modifikací k odstraňování kovů a metaloidů z vody

Lukáš Falteisek, Iveta Fikarová, Karel Waska, Vlastimil Píštěk, str. 89
Interpretace molekulárně biologických dat zbavená mýtů aneb která bakterie dělá tuhle reakci?

Petra Najmanová, Vladislav Knytl, Jana Steinova, Jiřina Macháčková,Jan Nemeček, str. 94
Tepelně podporovaná anaerobní biodegradace chlorovaných ethylenův podzemní vodě – poznatky z laboratorních testů

Zdeněk Suchánek, str. 98
Projekt inventarizace kontaminovaných míst k realizaci v rámci OPŽP 2014 – 2020

Slavomír Mikita, Jan Bartoň, str. 101
Využitie overených koncepčných modelov pri prieskume environmentálnych záťaží

Jiří Hájovský, Vít Vykydal, Dušan Dufka, str. 106
Realizace geotechnických opatření pro stabilizaci porušeného skalního svahu

PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ

Jan Bartoň, Slavomír Mikita, str. 114
Využití bóru při monitoringu starých ekologických zátěží
 
Petr Beneš, Ondřej Šnajdar, Juraj Grígel, Miroslav Minařík, str. 118
Efektivní způsoby využití elektrického proudu pro sanaci zemin
 
Zuzana Blažková, Eva Slehová, Vojtěch Trousil, Miloslav Slezák, Jiří Palarčík, Jiří Cakl, str. 122
Optimalizace nutričních podmínek autotrofní denitrifikace bakterií Thiobacillus denitrificans ve vsádkovém uspořádání

Elena Bradiaková, str. 125
Projekty Slovenskej agentúry životného prostredia v oblasti environmentálnych záťaží do r. 2015

Martin Bystrianský, Marek Šír, Zuzana Honzajková, Pavla Hrychová, Antonín Bervic, Pavel Mašín, Vojtěch Musil , str. 130
Čištění velmi zasolených vod pomocí reverzní osmózy

Václav Durďák, Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Petra Bartošíková, Andrea Sýkorová, str. 134
Pilotní ověření inovativní technologie sanace povrchového znečištění

Lenka Honetschlägerová, str. 140
Vliv Shewanella Algae na schopnost elementárního nanoželeza redukovat trichlorethylen

Pavla Hrychová, Marek Šír, Jiří Marek, Antonín Bervic, str. 145
Technologie pro využití odpadních zbytků ze zemědělských bioplynových stanic

Ľubomír Jurkovič, Peter Šottník, Peter Sekula, Katarína Peťková, Tomáš Faragó, Juraj Kotúč, Bronislava Voleková, str. 149
Indentifikácia environmentálnych rizík na Hg ložisku Merník

Klára Kobetičová, Jakub Hudský, str. 153
Prací prostředky se stříbrem – strašák anebo zbytečné obavy?

Jan Kolařík, Monika Stavělová, Robert Prucek, Jiří Tuček, Jan Filip, Ivo Medřík, Radek Zbořil, str. 155
Inovativní technologie odstranění arsenu z kontaminovaných podzemnícha povrchových vod

Jaroslava Kořínková, Kateřina Nováková, Oldřich Machalický, str. 158
Studium heterogenní fotolýzy azobarviv s použitím TiO2 a vliv anorganických aniontů na rychlost reakce

Juraj Macek, str. 161
Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže na lokalite Liptovský Mikuláš – rušňové depo

Katarína Paluchová, Erich Pacola, Jaromír Helma, Gursed Saikhanbayar, Luvsandash Oyuntsetseg, Shambaljamts Amarbayasgalan, Davaa Sodnomtsog, Mijiddorj Bayasgalan, Gurjan  Batkhishig, Sodov Khudulmur,Batpurev Khongorzul, Bayarsaikhan Undrakh, Jamsran Tsogtbaatar, Nyamtseren Mandakh, str. 164
Mongolsko-slovenský projekt Establish the Geo-database on Ecological Health of the Military Sites in Mongolia

Eva Slehová, Zuzana Blažková, Vojtěch Trousil, Lucie Pešková, Jiří Palarčík, Jana Muselíková, str. 168
Odstraňování kyanidů z modelového vzorku odpadní vody biodegradačním mechanismem vybraných druhů bakterií

Marek Šír, Andrea Sýkorová, Antonín Bervic, Lucie Boldižárová, Jiří Kroužek, str. 170
Vliv teploty na účinnost odstraňování kontaminantů pomocí sanačního promývání

Radek Škarohlíd, Marek Martinec, Jiří Marek, str. 175
Tepelné stopovací zkoušky – matematický model a prvotní laboratorní experimenty

Irena Šupíková, Libor Polách, Petr Kvapil, Miroslav Černík, Josef Zeman, str. 182
Využití pasivních systémů pro čištění důlních vod kontaminovaných chlorbenzeny a hexachlorcyklohexany

Vojtěch Trousil, Zuzana Blažková, Eva Slehová, Jiří Palarčík, Oldřich Machalický, Jiří Cakl, str. 185
Optimalizace metody SPE pro následné stanovení diklofenaku a naproxenu ve vzorcích odpadních vod

Hana Vojtková, Marek Dlabaja, Aneta Babičová, str. 188
Snižování toxicity průmyslových odpadů aplikací bakteriálních izolátů autochtonní mikroflóry

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: