• Sborníky v knižní podobě
  • Zvýhodněná cena

Sanační technologie XIV


Datum vydání: 24. 5. 2011

ISBN: 978-80-86832-60-9

Počet stran: 204

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

140 kč/ks

OBSAH

 

Pavla Kačabová - STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE V ČR – VÝVOJ OD VI/2010

Želmíra Greifová, Vlasta Jánová, Mária Vojtková - AKTUÁLNY STAV RIEŠENIA PROBLEMATIKY ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Zdeněk Suchánek - PROJEKT NIKM - NÁRODNÍ INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST (1. ETAPA)

Želmíra Greifová, Jana Frankovská, Mária Vojtková - ATLAS SANAČNÝCH METÓD ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ

Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík - ROLE ANORGANICKÉ CHEMIE V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII A JEJÍCH APLIKACÍCH PRO BIOTECHNOLOGIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Jan Němeček, Petr Šerhant, Jiří Švanda, Jan Kamenický - TOOLBOX – SOFTWAROVÝ NÁSTROJ PRO OPTIMALIZACI SANACE HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ

Petr Kvapil, Miroslav Černík - REALITA, MÝTY A PERSPEKTIVY POUŽITÍ NANOŽELEZA PRO SANACI KONTAMINOVANÝCH MÍST

Jaroslav Hrabal - SANACE CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ REDUKTIVNÍMI TECHNOLOGIEMI VE SLABĚ PROPUSTNÝCH HORNINÁCH

Stanislava Prokšová, Jiřina Macháčková, Ferdinand Herčík - SANACE LETIŠTĚ HRADČANY, METODIKA A VÝSLEDKY PROKAZOVÁNÍ DOSAŽENÍ SANAČNÍCH LIMITÚ

Jiřina Macháčková, Stanislava Prokšová, Ferdinand Herčík - PŘÍRODNÍ A TECHNOLOGICKÉ FAKTORY URČUJÍCÍ ÚSPĚŠNOST SANAČNÍHO ZÁSAHU NA LETIŠTI HRADČANY

Martin Plum, Marc Hallen - TERRECO - EKOLOGICKÁ ŘEŠENÍ, KTERÁ MAJÍ EKONOMICKÝ SMYSL

Jiří Charvát, Pavel Kolář - ZPRACOVÁNÍ MATEČNÝCH LOUHŮ PO KRYSTALIZACI KAMENCE V PROCESU SANACE HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ PO CHEMICKÉ TĚŽBĚ URANU

Zbyněk Vencelides, Jiří Mužák, Pavel Kolář, Ondřej Šráček - AKTUALIZOVANÁ ANALÝZA RIZIK PRO LOKALITU DŮL CHEMICKÉ TĚŽBY O. Z. TÚU, DIAMO, S. P.

František Eichler - ZAPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ CHEMICKÝCH ANALÝZ ZNEČIŠTĚNÝCH VOD ZÍSKANÝCH V RÁMCI MONITORINGU DO GEOCHEMICKÝCH MODELŮ

Jiří Kamas, Ilona Janoušková, Marek Skalický, Miroslav Minařík - STOPOVACÍ ZKOUŠKA A PILOTNÍ TEST APLIKACE FENTONOVA ČINIDLA V PUKLINOVÉM PROSTŘEDÍ

Tomáš Cajthaml, Zdena Křesinová, Milan Muzikář, Alena Filipová, Kateřina Svobodová, Kamila Cajthamlová, Monika Čvančarová, Branislav Slávik - MIKROBIÁLNÍ BIOREMEDIACE PŮD KONTAMINOVANÝCH PERSISTENTNÍMI AROMATICKÝMI POLUTANTY – VÝSLEDKY PĚTILETÉHO VÝZKUMNÉHO PROJEKTU V OBLASTI MYKOREMEDIACE PCB

Jiří Slouka, Petr Beneš - VÝZNAM HYDRAULICKÝCH PARAMETRŮ ZEMIN PRO URČENÍ OBTÍŽNĚ SANOVATELNÝCH LOKALIT VE VZTAHU K IN SITU TECHNOLOGIÍM

Pavel Gaňa, Radek Houra, Petr Příborský, Jaroslav Veber, Ladislav Vondráček - METODA INTEGRÁLNÍCH ČERPACÍCH TESTŮ (IPT)

Rudolf Gašparovič, Adam Baštek - ODKALISKÁ CHARAKTERU ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ

Ivan Landa, Pavel Šimek - DYNAMIKA POKLESU ZNEČIŠTĚNÍ NA STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍCH PŘI PŘIROZENÉ ATENUACI

Jaroslav Bárta, Dušan Dostál, Vladimír Budinský, Michal Tesař - OPTIMALIZACE KOMPLEXU GEOFYZIKÁLNÍCH PRACÍ PŘI PRŮZKUMU EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ A JEJICH SANACÍ

Kamila Cajthamlová, Petr Šmejkal, Helena Maternová, Petra Najmanová, Petra Innemanová, Tomáš Cajthaml - VLIV BIOSLOŽEK NA OSUD A CHOVÁNÍ POHONNÝCH HMOT V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ – MIGRACE PROSTŘEDÍM

Monika Čvančarová, Tomáš Cajthaml - BIODEGRADACE LÁTEK ABSORBUJÍCÍCH UV ZÁŘENÍ

Hana Dudášová, Lucia Lukáčová, Slavomíra Zorádová, Katarína Dercová - ZVÝŠENIE BIODEGRADÁCIE PCB PRÍDAVKOM PRÍRODNÝCH INDUKTOROV

Martin Ezechiáš, Tomáš Cajthaml - BIODEGRADACE NOVÝCH BROMOVANÝCH ZPOMALOVAČŮ HOŘENÍ

Alena Filipová, Petra Najmanová, Petra Innemanová, Radka Špačková, Tomáš Cajthaml - BIODEGRADACE PODZEMNÍCH VOD ZNEČIŠTĚNÝCH VÝBUŠNINAMI

Miroslav Holubec - STRATÉGIA, MANAŽMENT A SUPERVÍZIA SANÁCIE PRIEMYSELNÝCH LOKALÍT

Jitka Hrdinová, Milena Kozumplíková, Vanda Jagošová, Martina Siglová, Jiří Mikeš, Miroslav Minařík, Vlastimil Píštěk - VYUŽITÍ CELULOLYTICKÝCH MIKROORGANISMŮ PRO INTENZIFIKACI PROCESU KOMPOSTOVÁNÍ A BIOREMEDIAČNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ

Miroslav Holubec, Vladimír Malý, Katarína Chalúpková, Barbora Milová - VYUŽITIE OXIDÁCIE PRE SANÁCIU PAU

Jana Chumchalová, Eva Podholová, Jiří Mikeš, Vlastimil Píštěk - STANOVENÍ, CHARAKTERIZACE A IDENTIFIKACE BIOREMEDIAČNÍCH MIKROORGANISMŮ

Petra Janouškovcová, Lucie Kochánková - POSOUZENÍ REAKTIVITY NANOČÁSTIC ELEMENTÁRNÍHO ŽELEZA PROSTŘEDNICTVÍM DEGRADACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ

Ľubomír Jurkovič, Katarína Peťková, Veronika Veselská, Edgar Hiller, Bronislava Lalinská - ANTROPOGÉNNE SEDIMENTY V LOKALITE ZEMIANSKE KOSTOĽANY

Pavel Kocurek, Tomáš Patočka, Martin Podhola - MODERNÍ ZPŮSOBY ČIŠTĚNÍ SKLÁDKOVÝCH VÝLUHŮ

Zdena Křesinová, Milan Muzikář, Tomáš Cajthaml - STANOVENÍ 15 ZÁSTUPCŮ CHLORBENZOOVÝCH KYSELIN POMOCÍ VYSOKOTLAKÉ EXTRAKCE PŮDNÍCH VZORKŮ VE SPOJENÍ S LC/UV

Bronislava Lalinská, Juraj Majzlan, Martin Chovan, Tomáš Klimko, Jana Michňová, G. Kučerová, R. Hovorič, Ľubomír Jurkovič, Peter Šottník - VPLYV SEKUNDÁRNYCH MINERÁLNYCH FÁZ NA DISTRIBÚCIU A MIGRÁCIU POTENCIÁLNE TOXICKÝCH PRVKOV (As, Sb, Cu, Pb, Zn, Co) V ODPADOCH PO BANSKEJ ČINNOSTI

Lucia Lukáčová, Hana Dudášová, Slavomíra Zorádová, Katarína Dercová, Lívia Tóthová, Mária Mikulášová, Pavol Hucko - POSÚDENIE EKOTOXICITY A GENOTOXICITY SEDIMENTOV KONTAMINOVANÝCH POLYCHLÓROVANÝMI BIFENYLMI (PCB)

Mirka Petránková, Petr Baldrian , Tomáš Cajthaml - HODNOCENÍ STRUKTURY MIKROBIÁLNÍCH SPOLEČENSTEV POMOCÍ ANALÝZY MARKEROVÝCH FOSFOLIPIDOVÝCH MASTNÝCH KYSELIN (PLFA)

Branislav Slávik, Zdena Křesinová, Kateřina Svobodová, Tomáš Cajthaml - IN VIVO BIODEGRADACE ENDOKRINNÍCH DISRUPTORŮ POMOCÍ 8 ZÁSTUPCŮ LIGNINOLYTICKÝCH HUB

Marek Šír, Zuzana Honzajková, Lucie Kochánková, Martin Bystrianský, Jindřich Petrlík - VZORKOVÁNÍ BÝVALÝCH SKLADŮ PESTICIDŮ V OKOLÍ JEREVANU

Peter Šottník, Jaroslav Vozár, Ľubomír Jurkovič, Marián Petrák, Roman Tóth, Soňa Tomaškovičová - HODNOTENIE KVALITY MATERIÁLU ODKALISKA SLOVINKY S OHĽADOM NA POTENCIÁLNU POTREBU JEHO SANÁCIE

Milan Seman, Zlatica Ženišová, Renáta Fľaková, Alexandra Ďuričková - MIKROBIÁLNE A CHEMICKÉ ZNEČISTENIE V URBANIZOVANOM ÚZEMÍ OKOLIA BRATISLAVY

Jana Kolesárová, Alena Rodová - ČESKÁ DŮLNÍ LOKALITA MŮŽE POMOCI K ŘEŠENÍ CELOSVĚTOVÉHO PROBLÉMU ZVANÉHO ARZEN

Jaroslav Bárta, Lenka Kosková Třísková, Josef Novák - RYCHLÁ DETEKCE GEOFYZIKÁLNÍCH ANOMÁLIÍ PRO POTŘEBY HAVARIJNÍCH SITUACÍ

Lenka Lacinová, Jaroslav Hrabal, Petr Kvapil, Miroslav Černík - KOMBINOVANÁ METODA LAKTÁT- NANOŽELEZO

Jaroslav Nosek, Lucie Cádrová, Miroslav Černík - ELEKTROREDUKCE CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: