• Sborníky v knižní podobě

Radiologické metody v hydrosféře 17


Datum vydání: 3. 5. 2017

ISBN: 978-80-88238-00-3

Počet stran: 78

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

320 kč/ks

OBSAH

Hana Procházková
Nový atomový zákon (NAZ) – povinnosti dodavatelů pitné vody

Hana Procházková
Systematické měření obsahu radionuklidů v pitné vodě dodávané do veřejných vodovodů v ČR v roce 2016

Růžena Šináglová
Nový atomový zákon (NAZ) – povinnosti provozovatelů úpraven pitných vod - pracovišť s možným zvýšeným ozářením z radonu nebo jiného přírodního zdroje záření

Tomáš Soukup
Legální metrologie 10 000 dnů později

Barbora Sedlářová, Eduard Hanslík, Marek Liška, J. Langhans, J. Bednárek, J. Medek, M. Burian, J. Jusko
Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity alfa ve vodách

Eva Šindelková, Hana Bílková
Monitorování na území ČR z pohledu legislativy platné od 1. 1. 2017

Silvia Dulanská, Sabina Petercová, Ľubomír Mátel
Zakoncentrovanie 137Cs v povrchových vodách pomocou biosorbentu

Zuzana Kulichová, Gabriela Wallová, Ivana Petránová, Jana Merešová
Modifikácia normy na stanovenie 226Ra s použitím LSC

Tomáš Bouda
Porovnání výpočtu indikativní dávky ze stanovené hmotnostní koncentrace uranu s výpočtem z objemových aktivit izotopů 238U a 234U s ohledem na novou radiologickou legislativu pitných vod

Eduard Hanslík, Barbora Sedlářová, Diana Marešová, Eva Juranová, Tomáš Mičaník
Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., radioaktivní látky

Tomáš Bouda
Řešení navýšení kapacity rutinní radiochemické laboratoře zabývající se rozbory pitných vod s ohledem na novou evropskou radiologickou legislativu

Lenka Fremrová, Eduard Hanslík
Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vodách a související normy

Eduard Hanslík, Diana Marešová, Barbora Sedlářová, Eva Juranová, Tomáš Minařík, Lenka Procházková
K problematice míchání odpadních vod z EDU v podélném profilu Moravy

Ivo Světlík, Michal Fejgl, Pavel Šimek, Tereza Kořínková, Lenka Tomášková
Organicky vázané tritium a možnosti jeho analýzy

Eduard Hanslík, Barbora Sedlářová, Eva Juranová, Diana Marešová
Obsah radioaktivních látek v kalu z chladicích věží EDU

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: