• Sborníky v knižní podobě
  • Vyprodáno

Radiologické metody v hydrosféře 15


Datum vydání: 5. 5. 2015

ISBN: 978-80-86832-84-5

Počet stran: 94

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

410 kč/ks

OBSAH

Dušan Galanda, Ľubomír Mátel, Silvia Dulanská, Jana Strišovská - Stanovenie alfa rádionuklidov vo vodách

Barbora Sedlářová, Eduard Hanslík - Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity beta podle ČSN 75 7613

Silvia Dulanská, Diana Marešová, Eduard Hanslík, Ivana Bonková, Ľubomír Mátel - Stanovenie ekotoxických rádionuklidov v riečnych sedimentoch

Hana Procházková - Přehled systematického měření obsahu radionuklidů v pitné vodě dodávané do veřejných vodovodů v ČR

Eduard Hanslík, Diana Marešová, Tomáš Mičaník, Eva Juranová, Barbora Sedlářová - Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a nařízení vlády č. 23/2011 Sb. v ukazateli tritia

Diana Marešová, Eduard Hanslík Eva Juranová, Barbora Sedlářová, Marek Liška, Jiří Medek, Marek Burian, Tomáš Minařík - Bilance aktivity tritia na vybraných profilech pod zaústěním odpadních vod JEDU a JETE

Michal Fejgl, Ivo Světlík - Rozvoj metod stanovení aktivit 14C ve vodách s důrazem na rozlišení forem uhlíku

Barbora Sedlářová, Diana Marešová - Možnosti detekce výskytu tritia ve srážkách a povrchových vodách neovlivněných provozem jaderných zařízení

Eva Juranová, Eduard Hanslík, Michal Novák, Michal Komárek - Vztahy mezi složením sedimentů a sorpcí umělých radionuklidů

Gabriela Wallová, Zuzana Kulichová, Alena Belanová - Kontrola kvality odberu pitných a povrchových vôd

Eduard Hanslík, Eva Juranová, Vít Kodeš, Diana Marešová, Tomáš Minařík, Barbora Sedlářová - Vliv vzorkování povrchových vod na hodnoty ukazatelů kvality vody pod zaústěním odpadních vod do vodotečí na příkladu tritia

Růžena Šináglová - Způsoby nakládaní s odpadními vodami, filtračními náplněmi a vodárenskými kaly s obsahem radionuklidů vyšším než stanovené uvolňovací úrovně

Lenka Fremrová, Eduard Hanslík - Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody a související normy

Josef Mudra - Monitorování radiační situace během realizace sanačních prací ÚJV Řež, a.s. v letech 2003 - 2014

Tomáš Bouda - Objemové aktivity radionuklidů 238U, 235U, 234U, 230Th a 232Th a izotopické poměry 234U/238U a 235U/238U ve vodách

Tomáš Grísa - Využití NaI(TI) sondy pro měření radiační situace ve vodních tocích

Tomáš Bouda, Radim Kunc - Problematika stanovení 90Sr v mořských vodách a ve vzorcích s vysokým obsahem vápníku a hořčíku

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: