• Sborníky v knižní podobě
  • Vyprodáno

Radiologické metody v hydrosféře 13


Datum vydání: 14. 5. 2013

ISBN: 978-80-86832-71-5

Počet stran: 112

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

410 kč/ks

Růžena Šináglová - Dosavadní zkušenosti SÚJB ze státního dozoru v oblasti uvolňování radionuklidů z pracovišť, na nichž je nakládáno s vodou z podzemních zdrojů

Jan Krmela - Problematika separace uranu z pitné vody

Hana Bílková, Eva Šindelková - Radiační monitorovací síť – současná praxe a příprava nové legislativy

Eduard Hanslík, Barbora Sedlářová, Marek Liška, Jan Langhans, Jan Bednárek, Jiří Medek, Marek Burian, Jiří Jusko - Rychlé stanovení celkové objemové aktivity beta ve vodách – I. část

Aleš Locker - Použití rychlé metody stanovení celkové objemové aktivity beta v případě radiační havárie – kapacitní a technické možnosti laboratoře podniku Povodí Labe, s. p.

Jaroslav Vlček, Michal Fejgl - Informace o porovnávacím měření izotopů uranu a radia ve vodě (IRMM 2008/2012)

Zuzana Kulichová, Alena Belanová, Marta Vršková - Stanovenie objemovej aktivity alfa a beta metódou LSC

Jaromír Sud, Roman Gabor, Jana Seidlerová - Sledování přítomnosti radionuklidu 137Cs v pevných odpadních produktech ze spalování biomasy

Veronika Gardoňová, Silvia Dulanská - Stanovenie rádia vo vodách pomocou MnO2 – PAN sorbentu

Radek Černý, Ivo Světlík, Michal Fejgl, Lenka Tomášková - Stanovení 14C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS)

Silvia Dulanská, Ľubomír Mátel, Mojmír Němec - Stanovenie stroncia, plutónia a amerícia v odpadových vodách z JE

Eva Juranová, Eduard Hanslík, Lucie Ramešová - Chování radioaktivních látek v hydrosféře - podmínky pro laboratorní stanovení distribučního koeficientu

Tomáš Bouda - Komplexní stanovení přirozených a umělých radionuklidů ve vodách kombinací radioanalytických metod s hmotnostně spektrometrickými metodami ICP

Josef Tecl - Současná přístrojová technika pro LSC

Diana Marešová, Eduard Hanslík - Stanovení velmi nízkých objemových aktivit tritia v povrchových, podzemních a srážkových vodách

Josef Holeček, Iva Vošahlíková, Petr Otáhal, Ivo Burian - Vizualizace rozložení alfa-aktivních radionuklidů na ploše preparátu vzorku

Pavel Stierand - Vývoj celkové objemové aktivity beta v okolí jaderné elektrárny Dukovany za období 1966 – 2010

Pavel Šimek, Michal Novák - Stáří a mísení podzemních vod na prameništi ÚV Hřensko v NP České Švýcarsko, monitoring za rok 2012

Lenka Fremrová, Eduard Hanslík - Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody a související normy

Josef Mudra - Postup uvolňování materiálu do ŽP v ÚJV Řež, a.s.

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: