• Sborníky v knižní podobě
  • Vyprodáno

Radiologické metody v hydrosféře 11


Datum vydání: 4. 5. 2011

ISBN: 978-80-86832-59-3

Počet stran: 82

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

390 kč/ks

Obsah

Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová
SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

Jaroslav Vlček, Tomáš Bouda
K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OBSAHU PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDŮ V PEVNÝCH ODPADECH UVOLŇOVANÝCH Z ÚPRAVEN PODZEMNÍ VODY

Tomáš Bouda
POROVNÁNÍ RADIOLOGICKÝCH A HMOTNOSTNĚ SPEKTROMETRICKÝCH METOD STANOVENÍ RADIONUKLIDŮ

Marta Vršková, Alena Belanová, Zuzana Kulichová
STANOVENIA 3H PO ELEKTROLYTICKOM ZAKONCENTROVANÍ

Eduard Hanslík, Michal Novák, Diana Marešová
VÝDEJNOST RADONU 222 Z NÁPLNÍ VODÁRENSKÝCH FILTRŮ

Ivo Světlík, Alena Belanová, Lenka Tomášková, Natália Megisová
MOŽNOSTI VYUŽITÍ SOUBĚŽNÉHO MĚŘENÍ 90Sr, 90Y A 89Sr KAPALINOVOU SCINTILAČNÍ SPEKTROMETRIÍ

Petr Otáhal, Jan Merta, Ivo Burian
STANOVENÍ POZAĎOVÝCH HODNOT CELKOVÉ ALFA A BETA AKTIVITY A KONCENTRACE VYBRANÝCH RADIONUKLIDŮ V PITNÉ VODĚ U VYTIPOVANÝCH SKUPIN SOUKROMÝCH ZDROJŮ PITNÉ VODY I

Jana Michalová, Ota Stehno, Karel Blažek
VYUŽITÍ IONEXU PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ RADONU V PRAXI

Ivana Ženatá, Růžena Šináglová
ZKUŠENOSTI SÚJB Z POROVNÁVACÍHO MĚŘENÍ OBSAHU PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDŮ V PITNÉ VODĚ, ORGANIZOVANÉHO V R. 2010

Tomáš Soukup
ZKUŠENOSTI S OVĚŘOVÁNÍM STANOVENÝCH MĚŘIDEL RADIA 226 VE VODĚ

Eduard Hanslík, Diana Marešová, Irena Pohlová, Markéta Reidingerová, Michal Novák
POSOUZENÍ PEVNOSTI VAZEB RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK NA NÁPLNÍCH VODÁRENSKÝCH FILTRŮ

Lenka Fremrová, Eduard Hanslík
NORMY PRO STANOVENÍ RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK VE VZORCÍCH VODY A SOUVISEJÍCÍ NORMY PRO ODBĚR VZORKŮ

Josef Mudra
NOVÁ RIZIKA ZÁCHYTŮ – NORM, TENORM?

Jan Krmela
NAKLÁDÁNÍ S RAO V ÚJV ŘEŽ a. s.

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: