• Publikace

ODPADY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ


Datum vydání: 1. 6. 2014

ISBN: 978-80-86832-80-7

Počet stran: 344

S nákupem publikace máte možnost objednat knihu odpadové hospodářství jen za 50,- Kč.

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

390 kč/ks

Autorem publikace je přední český odborník v oblasti odpadů, pedagog Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a dlouhouletý vedoucí jedné z kateder VŠCHT, dnešního Ústavu chemie ochrany prostředí - prof. Ing. Mečislav Kuraš, CSc

Publikace se podrobně zabývá zejména odpady z výrobních činností (odpady z těžby, dopravy a zpracování nerostných surovin a ropy,  odpady z průmyslových procesů, odpady z energetiky, radioaktivní odpady, stavební a demoliční odpady, zemědělské odpady, odpady z lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu) a možnostem jejich zpracování. Další kapitoly jsou věnovány odpadům ze spotřeby (komunálním odpadům, elektrickému a elektronickému odpadu, odpadům z dopravy, zdravotnickým odpadům a některým specifickým odpadům), předcházení a omezování vzniku odpadů, recyklaci odpadů, jejich tepelnému, biologickému, fyzikálnímu a chemickému zpracování, a  skládkování. V úvodních kapitolách navíc informuje o vývoji a současném stavu odpadového hospodářství (včetně nových technologií a trendů) a příslušných právních předpisech ČR a EU. Závěrečná kapitola je věnována novým materiálům, z nichž vzniknou budoucí odpady.  

Monografie je koncipována především jako vysokoškolská příručka, tzn. výukový materiál. Je tedy určena zejména studentům technických vysokých škol, avšak zároveň připravena tak, aby v ní užitečné informace mohli nalézt i odborníci z praxe. Text obsahuje přehledný seznam odborných termínů používaných v odpadovém hospodářství, desítky obrázků a je doplněn seznamem odborné literatury a věcným rejstříkem.

Publikaci ODPADY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ tvoří dvanáct kapitol:

 • Příčiny vzniku odpadů
 • Vývoj a současný stav odpadového hospodářství
 • Struktura systému odpadového hospodářství
 • Odpady z výrobních činností
 • Odpady ze spotřeby
 • Hierarchie odpadového hospodářství
 • Předcházení a omezování vzniku odpadů
 • Recyklace
 • Tepelné zpracování odpadů
 • Biologické zpracování odpadů
 • Fyzikální a chemické zpracování odpadů
 • Skládkování odpadů

S nákupem publikace máte možnost objednat knihu odpadové hospodářství jen za 50,- Kč.

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: