• Sborníky v knižní podobě

Ochrana ovzduší ve veřejné správě XVI, teorie a praxe


Datum vydání: 2023

ISBN: 978-80-88238-31-7

Počet stran: 76

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

390 kč/ks

OBSAH

strana

Pavel Gadas

5

 

Aktualizace Národního programu snižování emisí ČR 2023

 

 

 

Štěpán Jakl

12

 

Vyhláška č. 169/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem

 

 

 

Jakub Achrer

15

 

Minimální vzdálenosti a některé další změny v návrhu novely zákona o ochraně ovzduší, týkající se technologických zdrojů

 

 

 

Jiří Morávek, Lubomír Paroha

21

 

Identifikace hlavních příčin znečištění ovzduší v Severočeské hnědouhelné pánvi

 

 

 

Luboš Zápotocký, Martin Halecký, Michael Pohořelý

23

 

Výzkum a vývoj nového substrátu a vliv substrátu na účinnost biofiltru

 

 

 

Václav Parchaňský

28

 

Historické zdroje znečišťování v území a možnosti samosprávy a občanské společnosti v jejich regulaci

 

 

 

Jan Kozák

32

 

Technická podpora obcí při dekarbonizaci

 

 

 

František Hopan, Jiří Horák, Jiří Ryšavý, Martin Chmelář, Jiří Kremer, Oleksandr Molchanov

36

 

Reálné měrné emise CO, OGC, prachu a energetické účinnosti spalovacích teplovodních zdrojů na pevná paliva s příkonem do 300 kW

 

 

 

Jiří Horák, Jiří Ryšavý, František Hopan, Kamil Krpec, Milan Dej, Radomír Štěrba

42

 

Akreditovaný Kurz „ekologického“ vytápění

 

 

 

Pavel Machálek, Barbora Vodičková

45

 

Zpracování projekce emisí znečišťujících látek

 

 

 

Lucie Hellebrandová, Pavel Chaloupecký

51

 

Měření kvality ovzduší ve vybraných lokalitách kraje Vysočina zaměřené na vliv lokálních topenišť

 

 

 

Bohumil Kotlík, Helena Kazmarová

52

 

Odhad zdravotních rizik z expozice O3 v ČR za rok 2022

 

 

 

Radim Seibert, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná, Daniel Hladký

54

 

Identifikace příčin znečištění ovzduší v Ústeckém kraji

 

 

Radek Vít, Roman Ličbinský, Karel Effenberger, Josef Svoboda, Jiří Huzlík, Vilma Jandová

58

 

Monitoring ovzduší v Jihomoravském kraji a na Vysočině

 

 

 

Monika Filipenská, Hanka Škáchová, Pavel Machálek

66

 

Vývoj emisí a imisí arsenu v ČR

 

 

 

Martin Žídek

70

 

Proces povolování provozu pro vyjmenovaný zdroj 7.7. Zpracování dřeva

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: