• Sborníky na CD

Ochrana ovzduší ve státní správně, teorie a praxe XIII


Datum vydání: 5. 11. 2018

ISBN: 978-80-88238-10-2

Počet stran: 92

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

190 kč/ks

 

 

STRATEGIE V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ, PZKO A NPSE

 

Vývoj emisní bilance od roku 1990, emisní analýzy, vývoj podílů na emisích
a emisní projekce - 
Pavel Machálek, Kateřina Beláková

 

 

 

 

Zavedení softwaru pro modelování emisí ze silniční dopravy COPERT 5
v podmínkách ČR - 
Leoš Pelikán, Milan Brich

 

 

 

 

MORAVSKOSLEZSKÝ REGION, PŘESHRANIČNÍ PŘENOS ZNEČIŠTĚNÍ
A SPOLUPRÁCE NA ŘEŠENÍ

 

 

Aktuálně řešené otázky v problematice kvality ovzduší v Moravskoslezském regionu - Blanka Krejčí, Vladimíra Volná, Radim Seibert

 

 

 

 

AIR TRITIA – Jednotný přístup k řízení kvality ovzduší městských oblastí
regionu Tritia - 
Petr Jančík, Irena Pavlíková, Jan Bitta

 

 

 

 

AIR BORDER – Společná česko-polská měření přeshraničního přenosu znečištění - Irena Pavlíková, Daniel Hladký, Petra Šutarová, Leszek Osródka, Ewa Krajny

 

 

 

 

OSTATNÍ TÉMATA Z OBLASTI EMISÍ A DOPRAVY

 

Detekce vozidel s vysokými emisemi částic - Praha 2017 - Antonín Keprta, Michal Vojtíšek, Jan Skácel, Vít Beránek, Roman Turza, Petr Vomáčka, Martin Pechout

 

 

 

 

K možnostem krátkodobé předpovědi úrovně znečištění ovzduší statistickými
metodami - 
Josef Keder

Právní aspekty měření emisí z velkých spalovacích zdrojů dle nových závěrů
o nejlepších dostupných technikách - 
Laura Haiselová, Petra Marie Andrášik

Co je metoda semafor? Metodika prokázání spalování odpadu prostřednictvím analýzy vzorků popela odebraného u provozovatele - Jiří Horák, Milan Dej, Stanislav Bajer, Kamil Krpec, Jiří Kremer, Martin Garba, Petr Kubesa, František Hopan, Miroslav Jaroch

LEGISLATIVA V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ A INTEGROVANÉ PREVENCE

Změny ve stanovování zjišťování emisí a jejich dopady na provozovatele - Magdalena Tomášková

Hodnocení účinnosti programů zlepšování kvality ovzduší v malých sídlech - Helena Plachá, Václav Novák, Vít Bäumelt, Lea Baláková a kol.

LOKÁLNÍ TOPENIŠTĚ JAKO JEDEN Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ; EKONOMICKÉ NÁSTROJE S DOPADEM NA OVZDUŠÍ

Metodika inventarizace emisí z lokálního vytápění domácností - Miloslav Modlík, Aleš Bufka, František Hopan, Jiří Horák

Testování malých senzorů čistoty ovzduší na Observatoři Tušimice - Petra Bauerová, Josef Keder, Drahomíra Tomanová

Aktuální informace z NPŽP a OPŽP - Libor Cieslar

Norské fondy: ekonomický nástroj pro nové přístupy v monitoringu a zlepšování
kvality ovzduší - 
Ivo Marcin

Operativní předpověď kvality ovzduší pro ČR - Ondřej Vlček, Nina Benešová, Jana Ďoubalová, Kateřina Honzáková

PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ

Projekt TAČR TITSMZP704, Identifikace zdrojů znečišťování ve třech vybraných
oblastech ČR - 
Radim Seibert, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná

Měření kvality v uliční síti v Praze v projektu Urbi Pragensi - Ondřej Vlček, Hana Škáchová, Petra Bauerová, Josef Keder, Zdeněk Běťák, Petr Goll, Jan Hadinger, Jan Kufel, Zdeněk Poškovec, Luboš Vrána, Michal Žák, Jana Ďoubalová, Kateřina Honzáková, Jaroslav Resler, Jan Geletič, Kryštof Eben, Pavel Krč, Ladislav Fuka, Jan Karlický

Řízení sanace lagun na základě monitoringu ovzduší - Lucie Hellebrandová, David Kiča

Projekt „ODCOM“ je tak trochu detektivem - Miroslav Bitter, Petr Goll, Jan Kufel, Helena Plachá, Eva Rychlíková a kol

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: