• Sborníky v knižní podobě
  • Vyprodáno

Ochrana ovzduší ve státní správě XI - teorie a praxe


Datum vydání: 8. 11. 2016

ISBN: 978-80-86832-95-1

Počet stran: 82

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

230 kč/ks

OBSAH

Jakub Achrer
Povolování a kategorizace stacionárních zdrojů a úloha odborných posudků

Jan Maršák
Pojetí konce odpadu v novém zákoně o odpadech ve vztahu k palivům z odpadů

Marek Bruštík
Zkušenosti s implementací programu zlepšování kvality ovzduší

Pavel Vrzal
Povolování provozu kamenolomu Litice v souvislosti s výskytem azbestu

Václav Franče
Zkušenosti odvolacího orgánu

Vojtěch Jirsa
Tři příklady opatření udržitelné městské mobility (Stockholm, Graz, Pardubice)

Vojtěch Jirsa
Vývoj dopravy a principy plánování udržitelné městské mobility

Jaroslav Štourač
Kontrolní činnost ČIŽP, zkušenosti z praxe a nejčastější problémy provozovatelů z nedbalosti nebo špatného výkladu

Libor Cieslar
Projekty ke snižování průmyslových emisí – SC 2.2 a výzva NPŽP na zápachové projekty

Jan Harnych, Jiří Spitz
V
yhodnocení programových ukazatelů pro specifický cíl 2.1 snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek (tzv. „kotlíkové dotace“)

Pavel Machálek
Poplatky za znečišťování ovzduší za rok 2016

Libor Špička, Jiří Jedlička
Emise silničních vozidel v reálném provozu

Libor Černikovský, Teri Vossler, Jiří Novák, Helena Plachá, Blanka Krejčí, Irina Nikolová, Eva Chalupníčková, Ronald Williams
Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší v Ostravě

Helena Plachá, Miroslav Bitter, Eva Rychlíková
Projekt OdCom - objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji

Ondřej Vlček, Zdenka Chromcová
Verifikace modelu SYMOS, souhrn a závěry

Josef Keder
Předběžné výsledky analýzy vztahů meteorologických faktorů a imisních koncentrací v okolí dopravní komunikace

Hana Škáchová
Verifikace nástroje pro tvorbu stabilitně členěných větrných růžic - model CALMET

Jana Borůvková, Eva Holt, Lisa Melymuk, Jiří Kalina, Jana Klánová
Zlepšení vizualizace, interpretace a srovnatelnosti dat o organických polutantech v dlouhodobých monitorovacích sítích

Petra Přibylová, Anton Kočan, Ondřej Audy, Petr Kukučka, Jiří Kohoutek jr., Pavlína Karásková, Roman Prokeš, Jiří Kohoutek sr., Jana Borůvková, Zdenka Bednářová, Jana Klánová, Ivan Holoubek
Rozšířená analýza perzistentních organických uhlovodíků, perfluorovaných látek a polárních pesticidů v pasivní monitorovací síti ovzduší na území České republiky

Petra Růžičková, Jitka Tobišková, Jiří Kalina, Petr Špičák
Monitoring toxických látek v ovzduší v okolí skládek nebezpečných odpadů v České republice a na Slovensku

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: