• Sborníky na CD

Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe XIV


Datum vydání: 12. 11. 2019

ISBN: 978-80-88238-17-1

Počet stran: 106

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

190 kč/ks

AKTUALIZACE NÁRODNÍHO PROGRAMU SNIŽOVÁNÍ EMISÍ ČR 2019 - Pavel Gadas

NÁVRH ZÁKONA O ZABEZPEČENÍ HYDROMETEOROLOGICKÉ SLUŽBY - Matěj Mrlina

REKODIFIKACE STAVEBNÍHO PRÁVA A OCHRANA VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ V ÚZEMÍ - Petr Svoboda

KONTROLY TECHNICKÉHO STAVU A PROVOZU MALÝCH SPALOVACÍCH ZDROJŮ - Linda Vonásková

KONTROLY LOKÁLNÍCH TOPENIŠŤ V PRAXI - Vítězslav Dobeš

Jaké jsou reálné parametry vyměněných kotlů pro vytápění?
Výsledky z měření v domácnostech - 
Jiří Horák, František Hopan, Jiří Kremer, Kamil Krpec, Milan Dej, Petr Kubesa, Lenka Kuboňová, Jiří Ryšavý, Oleksandr Molchanov

Aktuální výstupy z projektu LIFE-IP Małopolsko - scénáře emisí z lokálního vytápění pro rok 2023 a jejich dopad na kvalitu ovzduší - Ondřej Vlček, Nina Benešová, Kateřina Honzáková, Jana Šmejdířová, Dušan Štefánik, Jana Krajčovičová, Stijn Vranckx, Lisa Blyth

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI SE VZORKOVÁNÍM LOKÁLNÍCH TOPENIŠŤ - Lucie Hellebrandová, Helena Raclavská

PRŮZKUM HOŘÍCÍCH HALD NA OBOU STRANÁCH SPOLEČNÉ HRANICE 
(CZ-PL PROJEKT TERDUMP) - 
Václav Dombek

FUGITIVNÍ EMISE ČÁSTIC - CHYBĚJÍCÍ ČLÁNEK V MOZAICE ZHORŠENÉ KVALITY OVZDUŠÍ? - Jiří Morávek, Lubomír Paroha

OMEZOVÁNÍ FUGITIVNÍCH EMISÍ V TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, A.S. - Tomáš Gajdacz

PRÁVNÍ NÁSTROJE OBCÍ V OBLASTI ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ - Laura Haiselová

hodnocení vzorkU projektů předkládaných SFŽP vyběrové komisi řídícího orgánu OPŽP k podpoře v rámci priortní osy 2 - Jan Kužel

PROGRAM PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT - Jiří Guth

INFORMACE O STÁVAJÍCÍM A CHYSTANÉM PROGRAMOVÉM OBDOBÍ OPŽP - Libor Cieslar

NOVÉ NÁSTROJE TERÉNNÍHO MĚŘENÍ ČHMÚ URČENÉHO PRO DATOVOU PODPORU HODNOTÍCÍCH A ROZHODOVACÍCH PROCESŮ V OBORU KVALITY OVZDUŠÍ - Petra Bauerová, Adriana Šindelářová

Výsledky identifikace zdrojů znečišťování ovzduší na Třinecku pomocí PMF - Radim Seibert, Blanka Krejčí

ZPŮSOBY VYUŽITÍ NÍZKONÁKLADOVÝCH SENZORŮ PRO MONITORING KVALITY OVZDUŠÍ - Pavel Chaloupecký, Roman Ličbinský, Jiří Huzlík

„JEDNOU TAKHLE VE SLIVENCI …“ - Bohumil Kotlík

PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ

Dusík a přízemní ozon – vymezení lesních oblastí ČR s nejvyšší permanentní zátěží - Iva Hůnová, Pavel Kurfürst, Lea Baláková

VYUŽITÍ MATICE DOJÍŽDKOVÝCH PROUDŮ DLE SLDB PRO HODNOCENÍ PODÍLU INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVY DO ZAMĚSTNÁNÍ - Pavel Machálek, Kateřina Beláková

ZPŘESNĚNÍ EMISNÍ INVENTURY NESILNIČNÍCH MOBILNÍCH STROJŮ PRO ÚDRŽBU ZELENĚ - Jana Šmejdířová

JAK VYTVOŘIT OPTIMÁLNÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ A CO HO OVLIVŇUJE? - Iveta Lamaczova

REGIONÁLNÍ ROZDÍLY V KVALITĚ OVZDUŠÍ ČESKÉ REPUBLIKY - Markéta Schreiberová, Leona Vlasáková

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: