• Sborníky v knižní podobě
  • Vyprodáno

Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe - XII. konference


Datum vydání: 8. 11. 2017

ISBN: 978-80-88238-04-1

Počet stran: 96

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

390 kč/ks

OBSAH:

 

DOPRAVA JAKO JEDEN Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ
ŘEŠENÍ UDRŽITELNÉ MOBILITY A DALŠÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ VLIVU DOPRAVY NA KVALITU OVZDUŠÍ

Jitka Vrtalová - Partnerství pro městskou mobilitu

Jiří Michalica - Potenciál přínosů rozvoje železniční dopravy na Brněnsku do roku 2025

Pavel Štěrba - Měření emisí silničních vozidel v ČR a v zahraničí – jak na odhalování odstraněných filtrů pevných částic

Ondřej Vlček, Nina Benešová, Jana Ďoubalová, Roman Juras, Miloslav Modlík, Radek Jareš, Jan Karel, Robert Polák - Studie efektivity omezení automobilové dopravy během zimní smogové situace v Praze

Jiří Hromádko - Aktivity Ministerstva životního prostředí ČR k omezení negativních vlivů dopravy na kvalitu ovzduší

 

LEGISLATIVA V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ, INTEGROVANÉ PREVENCE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
A STAVEBNÍHO ŘÁDU
AKTUÁLNÍ VÝVOJ LEGISLATIVY A JEJÍ APLIKACE

Jakub Achrer, Pavel Gadas - Novela emisní vyhlášky (č. 415/2012 Sb.)

Zbyněk Štech - Nové informace k vytápění domácností ze šetření ENERGO 2015

 

EKONOMICKÉ NÁSTROJE S DOPADEM NA OVZDUŠÍ – DANĚ A POPLATKY, OPERAČNÍ PROGRAMY,
NÁRODNÍ PROGRAMY
AKTUÁLNÍ INFORMACE

Libor Cieslar - Aktuální informace z NPŽP

Marek Bruštík - Využití příjmů z poplatků za znečišťování ovzduší k ochraně ovzduší v Moravskoslezském kraji

Vítězslav Píša - Výsledky analýzy zohlednění environmentálních aspektů ve spotřebních a energetických daních

Milan Dej, Jiří Horák, Stanislav Bajer - Využitelnost analýz popela k identifikaci spalování nepovolených paliv a odpadů v lokálních topeništích

 

NOVÉ POZNATKY O ZNEČIŠŤOVÁNÍ A ZNEČIŠTNÍ OVZDUŠÍ A JEHO DOPADECH

Josef Keder - SVRS a přeshraniční migrace znečištění, aneb vždy je dobré vědět, odkud vítr fouká

Irena Kojanová - Výsledky měření emisí lokálních kotlů v Jihočeském kraji

Hana Škáchová, Jan Horálek, Helena Plachá, kolektiv OČO ČHMÚ - Zjistíme dopady kotlíkových dotací?

Zbyněk Novák, Pavel Chaloupecký, Zdeněk Grepl - Využití senzorické sítě k měření zatížení zápachem v okolí významných zdrojů

Petra Auterská - Evidování stížností na zápach pomocí telefonní aplikace a automatické vyhodnocení oprávněných stížností na základě meteorologických dat

Bohumil Kotlík, Václav Novák, Helena Kazmarová - Indexace – spása nebo problém

Jan Macoun - Měření a analýza znečištění ovzduší s důrazem na vyhodnocení podílu jednotlivých skupin zdrojů

Jan Karel, Eva Smolová, Tereza Englmaierová - Využití metodiky pro kvantifikaci efektu výsadeb vegetačních bariér na snížení koncentrací suspendovaných částic

 

PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ

Helena Plachá, Miroslav Bitter, Petr Goll, Jan Kufel - Projekt „ODCOM“ není jen objektivizace stížností na zápach

Lenka Janatová, Jan Sládeček, Lea Paličková, Lucie Školoudová, kolektiv ISKO - Šíření znečišťujících látek v ovzduší v okolí dopravních komunikací (projekt Doprava)

 

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: