• Sborníky v knižní podobě
  • Zvýhodněná cena

Ochrana ovzduší ve státní správě- teorie a praxe VII


Datum vydání: 8. 11. 2011

ISBN: 978-80-86832-62-3

Počet stran: 100

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

140 kč/ks

Obsah sborníku:

Jan Kužel
Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší

Simona Kosíková
Odborné vzdělávání úředníků pro výkon státní správy v ochraně ovzduší v ČR

Jan Maršák
Hlavní okruhy transpozice směrnice o průmyslových emisích do zákona o integrované prevenci

Bohumil Kotlík, Helena Kazmarová
Zdravotní rizika z ovzduší - vývoj 2006 – 2010

Josef Keder, Hana Škáchová
Hodnocení rozptylových podmínek pro šíření znečišťujících látek pomocí ventilačního indexu

Jana Ostatnická
Koncentrace znečišťujících látek v zimních měsících v letech 2005–2010

Jan Macoun
Optimalizace monitorovací sítě kvality ovzduší ČR

Kateřina Sukdolová, Jana Šestáková
Notifikace k prodloužení lhůt pro plnění imisních limitů pro PM10 a NO2

Emil Rudolf
Zkušenosti s platným zákonem o ochraně ovzduší a poznámky k projednávané nové legislativě z pohledu východočeské oblasti

Tomáš Helán, Robert Skeřil
Vývoj emisí v Jihomoravském kraji a činnost krajského úřadu v oblasti ochrany ovzduší

Irena Kojanová
Shrnutí situace, problémů a možnosti řešení v oblasti ochrany ovzduší v Jihočeském kraji zpoza úřednického stolu

Petr Honskus
Rozvojové priority ČR pro čerpání fondů EU po roce 2013 z hlediska ochrany životního prostředí

Jiří Morávek, Lubomír Paroha
Aktuální stav a budoucnost prioritní osy 2 OPŽP, notifikace veřejné podpory v OPŽP a přidělování bezplatných povolenek na emise CO2 pro výrobu elektřiny

Linda Vonásková
Prioritní osa 2 OPŽP (chystané a provedené změny, připravované a probíhající výzvy, spoluspalování odpadu)

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: