• Sborníky v knižní podobě
  • Zvýhodněná cena

Ochrana ovzduší ve státní správě - teorie a praxe VI


Datum vydání: 9. 11. 2010

ISBN: 978-80-86832-55-5

Počet stran: 136

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

140 kč/ks

OBSAH

Jan Kužel - Naplnění vytčených základních tezí a principů v návrhu nového zákona o ochraně ovzduší předkládaného vládě ČR

Jana Šestáková - Programové nástroje v novém zákoně o ochraně ovzduší - Programy ke zlepšení kvality ovzduší

Jakub Achrer - Kategorizace zdrojů v novém zákoně o ochraně ovzduší)

Michal Bernard - Administrativní nástroje v novém zákoně o ochraně ovzduší

Jiří Morávek, Lubomír Paroha, Petra Borůvková - Využití přístupů při aktualizaci Programu ke zlepšení ovzduší Jihočeského kraje

Pavla Bejčková - Novela zákona o ochraně ovzduší – poslanecká iniciativa

Michala Křečková - Návrh nařízení vlády k nízkoemisním zónám a způsob hodnocení významnosti zdrojů při stanovení emisních stropů

Veronika Tomášková - Nízkoemisní zóny jako opatření ke zlepšení kvality ovzduší ve vybraných evropských městech

Lucie Krejčí - Legislativa ochrany ovzduší v oblasti těkavých organických látek

Lucie Holubová - Novela nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Jana Šestáková - Implementace vyhlášky MŽP č. 373/2009 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek

Jana Šestáková - Porušování evropské směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu

Jan Maršák, Jan Slavík - Integrovaná prevence a konečná podoba směrnice o průmyslových emisích

Daniel Hájek - Využití dobrovolných dohod v politice životního prostředí

Vladimír Budinský, Lubomír Paroha - STOP PRACH – deklarace o společném postupu státní správy, obcí okolo Lomu Bílina a společnosti Severočeské doly a.s. (pozvánka k panelové diskusi)

Linda Vonásková - Operační program Životní prostředí - prioritní osa 2 (aktuální znění, provedené změny, zhodnocení čerpání, aktuální výzvy)

Bohdan Polak - Základní principy zpracování a hodnocení projektů, klíčové faktory pro úspěšné zpracování žádosti

Aleš Zatloukal - Zásady projektové přípravy dotačních žádostí v OPŽP

Bohumil Kotlík, Helena Kazmarová - PM10 nebo PM2,5 (ale co třeba PM1,0 a < 1 µm)?

Miloslav Modlík - Změny v plnění ohlašovacích povinností v oblasti ovzduší za rok 2010

Vladislav Bízek, Alžběta Demeterová-Kodetová, Leona Matoušková - Vyhodnocení potenciálu snižování emisí v ČR k roku 2020 s využitím modelu GAINS

Jiří Horák, František Hopan, Michal Branc, Miloslav Modlík - Problematika bilance emisí znečišťujících látek z malých spalovacích zařízení – návrh emisních faktorů

Vladislav Bízek, Jiří Smolík, Jaroslav Schwarz, Pavel Doubek, Václav Starý, Pavel Balahura - Studium vlivu plynulosti dopravy na emise suspendovaných částic a oxidu uhličitého – závěry

Josef Keder - K možnosti optimalizace opatření ke snižování emisí na zdrojích

Kateřina Sukdolová - Zpráva o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském kraji a její naplňování

Jana Ostatnická - Dlouhodobý vývoj imisní zátěže v Moravskoslezském kraji

Jan Macoun - Vyhodnocení imisní situace v Moravskoslezském kraji v zimním období 2009/2010

Jiří Bílek, Hana Miturová, Lucie Hellebrandová - Hodnocení kvality ovzduší v Ostravě

Jakub Achrer - Dobrovolné dohody MŽP s významnými podniky v Moravskoslezském kraji

Radim J. Šrám - Nové poznatky o vlivu ovzduší na zdravotní stav populace v Moravskoslezském kraji

Irena Pavlíková, Petr Jančík, Jan Bitta, Jiří Bílek - AIR SILESIA - Informační systém kvality ovzduší v oblasti polsko-českého pohraničí ve slezském a moravskoslezském regionu

Jiří Jedlička, Ivo Dostál, Libor Špička, Karel Pospíšil, Vladimír Adamec - Doprava a znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji - kvantifikace a příklady možných opatření

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: