• Sborníky v knižní podobě
  • Zvýhodněná cena

Ochrana ovzduší ve státní správě IX


Datum vydání: 22. 10. 2014

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

190 kč/ks

OBSAH:

Radim Seibert - SEA koncepce „Dopravní sektorové strategie 2. fáze“ (DSS2)

Michaela Budňáková, Martin Dědina - Zemědělská politika a současná a připravovaná opatření související s ochranou ovzduší

Vladimíra Henelová, Jan Kužel, Kurt Dědič - Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR a Národní program snižování emisí – cíle a opatření na národní úrovni

Pavel Gadas - Národní emisní projekce do roku 2030 a návrh směrnice o snížení národních emisí

Jiří Hon, Jana Vaňková, Jana Fichnová, Pavla Škarková - Vyhodnocení opatření v ochraně ovzduší v letech 2007-2013 a vizualizace imisních dat ČHMÚ pomocí GIS prohlížečky (práce v rámci střednědobé strategie ochrany ovzduší do roku 2020)

Jan Karel, Eva Smolová, Ivo Dostál, Vladimíra Henelová, Jana Vičarová - Programy zlepšování kvality ovzduší – opatření ke snížení imisní zátěže z automobilové dopravy a vytápění domácností

Jana Vičarová, Jakub Bucek, Jan Karel, Eva Smolová - Programy zlepšování kvality ovzduší a opatření ke zlepšení kvality ovzduší (zpracováno
v rámci střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR)

Vendula Breburdová - Integrovaný projekt LIFE v programovacím období 2014 – 2020 zaměřený na zlepšení kvality ovzduší v ČR/PL/SR pohraničí

David Frolík, Petr Honskus, Jiří Morávek - Finanční analýza Strategie a zdroje financování

Jan Velíšek, Vladimír Bureš - Stanovení emisních faktorů

Ing. Richard Horký - VYTÁPĚNÍ BIOMASOU V TŘEBÍČI - historie a provedená opatření k naplnění zákona č. 415/2012

Pavel Nejedlý - Program Nová zelená úsporám

Jiří Petřivalský, Dagmar Hudson - Operační program Životní prostředí 2014-2020

Gabriela Srbová - OPŽP 2014 – 2020, Prioritní osa 2 „Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech“

Lubomír Paroha, Veronika Smolková - Modernizace veřejné podpory a její dopad do financování ekologických projektů financovaných z veřejných zdrojů

Jaroslav Resler, Jan Karel, Radek Jareš, Jitka Liczki, Michal Belda, Kryštof Eben, Ivan Kasanický, Pavel Juruš, Ondřej Vlček, Nina Benešová a Mária Kazmuková - Eulerovské chemické transportní modely, jejich výhody a možnosti využití

Josef Keder - Pokus o statistickou předpověď znečištění ovzduší

Ondřej Vlček, Roman Juras, Josef Keder - Návrh nových pravidel SVRS pro vyhlašování smogových situací a regulací pro PM10 (Návrh
novely přílohy č. 6 Zákona 201/2012 Sb.)

Zbyněk Novák, Zdeněk Elfenbein - Sucho jako důsledek změn klimatu a jeho vliv na zdravotní stav obyvatelstva

Marek Bruštík - Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji

Pavel Machálek, Helena Hnilicová, Ilona Dvořáková, Rostislav Nevečeřal, Miloslav Modlík, Jitka Haboňová, Vladimír Neužil, Zdeněk Potočka, Martin Dědina - Přínosy emisní vyhlášky (Projekt TAČR)

Jakub Bucek, Jana Vičarová, Jan Karel, Zbyněk Krayzel - Programy zlepšování kvality ovzduší a opatření omezování fugitivních emisí (zpracováno v rámci střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR)

Milena Vágnerová - Veřejnost a kvalita ovzduší z hlediska činnosti Ekologického centra Most pro Krušnohoří

Pavel Šefl - Fotokatalýza – technologie XXI. století pro čištění ovzduší

Leona Vlasáková, Jana Ostatnická - Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013

Hellebrandová Lucie, Hana Miturová, Martin Hanák - Výsledky dvoubodového monitoringu ovzduší v Ostravě Radvanicích v roce 2013

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: