• Publikace

Kompendium ochrany kvality ovzduší


Datum vydání: 19. 11. 2008

ISBN: 978-80-86832-38-8

Počet stran: 408

Knižní monografie Kompendium ochrany kvality ovzduší vydaná v listopadu 2008 společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o. v nákladu 700 kusů je aktualizovanou encyklopedickou publikací, určenou pracovníkům odborných firem, veřejné správy i pracovníkům kontrolních a inspekčních orgánů zaměřených na problematiku ochrany ovzduší. Cena publikace je 300,- Kč - nyní výprodej.

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

140 kč/ks

Úvod

Společnost Vodní zdroje Ekomonitor vydala publikaci Kompendium ochrany kvality ovzduší. Editorem monografie je Ing. Jiří Kurfürst, CSc., který dlouhá léta pracoval na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického a zároveň jako šefredaktor časopisu Ochrana kvality ovzduší.

Kapitoly Kompendia jsou věnovány problematice chemie atmosféry, vlastnostem látek znečišťujících ovzduší včetně těžkých kovů a organických látek těkavých (VOC) a persistentních (POP), hlavním druhům zdrojů znečišťování ovzduší a způsobům omezování jejich emisí, šíření znečišťujících látek v atmosféře a jeho matematickému modelování, měření, monitoringu, a přehledu technických norem. Do publikace budou zařazeny i nové kapitoly např. "Těžké kovy v ovzduší – environmentální charakteristika" a "Technické prostředky omezování emisí".

Kompendium je určeno pracovníkům v oblasti ochrany životního prostředí, zejména pracovníkům veřejné správy na všech stupních, zaměřených na problematiku ochrany ovzduší, pracovníkům kontrolních a inspekčních orgánů, zaměstnancům organizací měřících emise a imise, průmyslových a komunálních podniků znečišťujících ovzduší.

Obsah publikace

 1. Předmluva
 2. Obsah
 3. Úvod
 4. Spalovací procesy - dominantní příčiny znečišťování ovzduší
 5. Znečištění ovzduší z dopravy - dominantní příčiny znečišťování ovzduší
 6. Technické prostředky omezování emisí (tuhé, plynné)
 7. Měření v ochraně ovzduší
 8. Meteorologie
 9. Modelování přenosu a rozptylu znečišťujících příměsí v atmosféře – Gaussovské
 10. Chemické aspekty znečištěného ovzduší troposférický ozón
 11. Organické látky v ovzduší
  1. Výskyt organických látek
  2. Těkavé organické látky (VOC)
  3. Persistentní organické látky (POPs)
 12. Těžké kovy v ovzduší -environmentální charakteristika
image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: