• Sborníky v knižní podobě

Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII


Datum vydání: 14. 10. 2015

ISBN: 978-80-86832-87-6

Počet stran: 198

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

140 kč/ks

Iva Johanidesová, Suvha Lama, Pavlína Čiháková, Jan Bindzar, Jiří Wanner - Vliv terciárního čištění na dezinfekci odpadních vod

Eva Kakosová, Vojtěch Antoš, Lucie Jiříčková, Pavel Hrabák, Miroslav Černík, Jaroslav Nosek - Přímé měření produktů methan, ethan, ethen při reduktivní dehalogenaci kontaminované vody

Pavla Hrychová, Zuzana Honzajková - Využití mobilní membránové jednotky s automatickým řízením pro úpravu vody

Jana Muselíková, Jíří Palarčík, Eva Slehová, Zuzana Blažková, Vojtěch Trousil, Sylva Janovská - Odstraňování kyanidů z modelových vod

Peter Šottník, Ľubomír Jurkovič, Peter Sekula, Jaroslav Vozár, Jana Brčeková, Marek Kačír - Možnosti finálnej sanácie banských a povrchových vôd na opustenom Sb ložisku Poproč

Martin Bystrianský, Oded Nir, Marek Šír, Zuzana Honzajková, Radek Vurm, Pavla Hrychová, Bart van der Bruggen - Scaling při membránové separaci přesycených roztoků

Marek Smolný, Michal Kulhavý, Jiří Palarčík, Jiří Cakl - Fotokatalytická oxidace biologicky obtížně odbouratelných organických látek obsažených v nadbilančních vodách ze skládek komunálního odpadu

Vojtěch Trousil, Zuzana Blažková, Eva Slehová, Jana Muselíková, Oldřich Machalický, Jiří Palarčík, Jiří Cakl - Odstranění naproxenu a diklofenaku pomocí heterogenní fotokatalýzy

Barbora Hudcová, Michael Komárek, Zuzana Michálková, Martina Vítková - Stabilizace kovů a metaloidů pomocí Mg-Fe podvojných vrstevnatých hydroxidů

Ondřej Hubálek - Biosorpce iontů mědi submerzním myceliem klanolístky obecné (Schizophyllum commune)

Lucie Musilová, Markéta Polívková, Eglantina Lopéz Echartea, Tomáš Macek, Ondřej Uhlík - Endofyty asistovaná fytoremediace

Markéta Polívková, Lucie Musilová, Jáchym Šuman, Jakub Rídl, Miluše Hroudová, Tomáš Macek, Ondřej Uhlík - Studium bakteriálních populací asociovaných s tamaryškem malokvětým v různých environmentálních podmínkách

Petra Vachová, Václav Janda, Petr Beneš - Degradace chlorovaných uhlovodíků vlivem peroxodisíranu sodného aktivovaného stejnosměrným elektrickým proudem

Kristýna Pešková, Kumiko Miyajima, Jürgen Braun - Studium migrace nanoželeza v homogenním uměle vytvořeném kolektoru ve 3-D uspořádání

Zuzana Blažková, Eva Slehová, Vojtěch Trousil, Jana Muselíková, Jiří Palarčík, Miloslav Slezák, Jiří Cakl - Autotrofní denitrifikace bakterií Thiobacillus denitrificans za přítomnosti fosforu a molybdenu

Jan Kroupa, Jiří Cakl, Jan Kinčl - Zvyšování koncentrace produktů elektrodialýzy s heterogenní bipolární membránou

Pavel KůsŠárka BártováAneta Foubíková, Vladěna Šmejdová, Andrea Šustová - Odstraňování cesia a stroncia z roztoků kyseliny borité pomocí zeolitu (klinoptilolitu)

Barbora Doušová, David Koloušek, Miloslav Lhotka, Vladimír Machovič, Martina Čubová Urbanová, Tomáš Matys Grygar - Vliv strukturně a povrchově vázaného železa na kvalitu jílových sorbentů

Klára Kobetičová, Václav Poštulka, Vilém Bartůněk - Efektivita aplikace nanomateriálu CeO2 do půdy kontaminované chlorovanými pesticidy

Petr Beneš, Juraj Grígel, Ondřej Šnajdar, Martina Vidrmanová, Miroslav Minařík - Pokročilé remediační techniky podporované elektrickým proudem

Tomáš Weidlich, Petr Lacina - Využití reduktivní dehalogenace pro jednoduchý rozklad aromatických chlorderivátů s následnou biodegradací vznikajících produktů

Marek Šír, Zuzana Honzajková, Pavla Hrychová, Martin Bystrianský, Radek Vurm, Pavel Kocurek - Membránové separační procesy v praxi

Vojtěch Antoš, Pavel Hrabák, Jiřina Macháčková, Irena Šupíková, Libor Polách, Miroslav Černík, Petr Kvapil - Akumulace hexachlorocyklohexanů v biomase Alnus glutinosa

PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ

Zuzana Ďuriančíková, Jaromír Helma, Katarína Paluchová, Alena Vengrinová - Podporné projekty pri riešení environmentálnych záťaží v Slovenskej republike a medzinárodná spolupráca

Tomáš Faragó, Katarína Peťková, Ľubomír Jurkovič, Edgar Hiller, Peter Šottník - Lyzimetrické (ex-situ) štúdium mobilizácie kontaminantov v technozemiach

Iva Johanidesová, Petr Kelbich, Milan Čermák, Salah uddin Kabeer, Andrea Benáková, Bohumil Uličník, Ondřej Škorvan, Radek Stloukal, Jiří Wanner - Inhibice nitratace působením hydroxylaminu při použití imobilizovaných kultur mikroorganismů

Eva Kakosová, Pavel Hrabák, Marie Martincová, Vít Novotný, Miroslav Černík, Josef Trögl, Jan Popelka, Pavel Kuráň, Eva Filuzstková, Tereza Matějíčková, Lenka Zoubková, Luboš Vrtoch - Vliv chemické oxidace na půdní společenstvo a odbourání C10-C40 z kontaminované zeminy

Vladimír Malý, Vlasta Jánová - Prieskum environmentálných záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky

Serena Fraraccio, Lucie Musilová, Iva Dolinová, Tomáš Macek, Ondřej Uhlík - Mikroorganismy potenciálně využitelné pro degradaci cis-dichlorethylenu ve vodách a půdách

Petr Parma, Miroslav Černík, Miloš Mrazík - Nové možnosti studia migrace nulamocného nanoželeza v laboratoři

Ondřej Pařízek, Helena Burešová, Vladimír Kočí - LCA sanací lokalit kontaminovaných kyanidy

Jaroslav Tošner, Ondřej Pařízek, Vladimír Kočí - Obrazová analýza pohybu v půdních behaviorálních testech ekotoxicity

Katarína Peťková, Ľubomír Jurkovič, Andrea Černeková, Hana Vojtková - Využitie autochtónnych a alochtónnych mikroorganizmov v bioremediácii pôd environmentálnych záťaží (opustené Sb ložisko Poproč)

Magdalena Řečínská, Zuzana Michálková, Martina Vítková - Inovativní oxidy manganu a jejich využití pro sorpci Pb, Zn a Cd v kontaminovaných půdách

Markéta Štancíková, Jiřina Macháčková, Libor Polách, Irena Šupíková, Jana Steinová - Výsledky pilotních testů mokřadních a bariérových systémů k odstraňování HCH a CB z kontaminovaného vývěru důlních vod

Petra Rosická, Lucie Svobodová, Adéla Coufalová, Tomáš Lederer - Účinky nanočástic TiO2 a SiO2 na aktivovaný kal

Pavel Kůs, Šárka Bártová, Vladěna Šmejdová, Andrea Šustová, K. Vonková - Využití membránových procesů v jaderných elektrárnách – zakoncentrování roztoků kyseliny borité

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: