• Sborníky v knižní podobě
  • Zvýhodněná cena

Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V


Datum vydání: 17. 10. 2012

ISBN: 978-80-86832-68-5

Počet stran: 178

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

140 kč/ks

OBSAH SBORNÍKU

Andrea Sýkorová, Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Pavel Mašín, Lucie Kochánková - Vliv přirozené organické hmoty na termickou desorpci zemin kontaminovaných perzistentními látkami

Daniel Randula, Jiří Hendrych, Jiří Kroužek, Pavel Mašín, Martin Kubal, Lucie Kochánková - Studium termické desorpce kontaminovaných materiálů s využitím mikrovlnného ohřevu

Jiří Hendrych, Pavel Mašín, Jiří Kroužek, Martin Kubal, Daniel Randula, Lucie Kochánková - Vliv vybraných procesních podmínek na průběh termické desorpce tuhých kontaminovaných materiálů

Jiří Kroužek, Pavel Mašín, Jiří Hendrych, Martin Kubal, Lucie Kochánková - Separace kontaminujících složek z odpadních plynů vznikajících při termické desorpci odpadů znečištěných POPs

Pavel Mašín, Jiří Hendrych, Jiří Kroužek, Martin Kubal, Jiří Sobek - Využití aktivátorů absorpce mikrovlnného záření při termické desorpci

Jana Martinková, Tomáš Weidlich, Petr Mikulášek - Porovnání účinnosti srážení reaktivních azobarviv použitím iontové kapaliny a následná flokulace azobarviv s Al2(SO4)3.18H2O s úpravou pH

Barbora Horňáková, Libor Dušek, Ladislav Novotný - Dekolorizace procesních a odpadních papírenských vod nepřímou elektrooxidací

Evelína Erbanová, Jiří Palarčík, Miloslav Slezák, Petr Mikulášek - Odstraňování dusičnanů z průmyslových odpadních vod pomocí kalů z biologických čistíren odpadních vod

Veronika Rippelová, Petr Špaček, Eliška Pevná, Jiřina Macháčková - Analýza dřevní hmoty pro indikaci kontaminace horninového prostředí chlorovanými ethyleny

Juraj Grígel, Miroslav Minařík, Kristina Turnvaldová, Jiří Mikeš - Metoda LIVE/DEAD jako monitorovací metoda kvality bioaugmentace aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioremediační praxi

Kristina Turnvaldová, Marek Šír, Zuzana Honzajková, Juraj Grígel, Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík - Screening vlastností kvasinkových biosurfaktantů na pozadí produkčního procesu

Radek Vurm, Zuzana Honzajková, Martin Bystrianský, Pavel Kocurek, Tomáš Patočka, Martin Podhola, Marek Šír - Odstranění kyanidů z kontaminovaných podzemních vod pomocí reverzní osmózy

Ladislav Sýkora - Zkušenosti z aplikace anionaktivního surfaktantu při sanaci zemin kontaminovaných PAU

Monika Stavělová, Jana Říhová Ambrožová - Využití saprobního indexu pro hodnocení kvality sanace ropných lagun

Edgar Hiller, Veronika Tatarková - Využitie biopopola zo slamy pšenice obyčajnej na imobilizáciu kyslých herbicídov v poľnohospodárskych pôdach

Pavla Hrychová, Tomáš Patočka, Martin Podhola, Eva Podholová - Úprava pitné vody z povrchových zdrojů pomocí tlakových membránových procesů

Jiří Hendrych, Jiří Kroužek, Martin Kubal, Pavel Špaček - Využití inovativních postupů při solidifikaci odpadů

Roman Tóth, Marián Petrák, Simona Škultétyová - Aplikácia metodického postupu pre hodnotenie odkaliskových sedimentov pochádzajúcich z úpravy rúd na odkaliskách Slovinky a Markušovce (Slovenská republika)

Petra Janouškovcová, Lenka Honetschlägerová, Milica Velimirovic, Leen Bastiaens - Odstraňování chlorovaných ethylenů za použití si-upraveného nanoželeza pro sanační účely

Marián Petrák, Peter Šottník, Ľubomír Jurkovič, Bronislava Lalinská-Voleková - Možnosti čistenia banských vôd na opustenom Sb ložisku Poproč

Katarína Peťková, Ľubomír Jurkovič, Alexandra Šimonovičová, Slavomír Čerňanský - Identifikácia mikroskopických vláknitých húb v antropogénnych sedimentoch

Marek Šír, Zuzana Honzajková, Kristina Turnvaldová, Juraj Grígel, Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík - Sanační potenciál kvasinkových biosurfaktantů

Pavel Kocurek, Tomáš Patočka, Martin Podhola, Zuzana Honzajková, Marek Šír, Radek Vurm, Martin Bystrianský, Martin Kubal - Možnosti uplatnění membránových procesů při čištění odpadních vod

Martin Bystrianský, Marek Šír, Martin Podhola, Tomáš Patočka, Zuzana Honzajková, Pavel Kocurek, Radek Vurm, Martin Kubal - Použití reverzní osmózy a nanofiltrace pro odstranění fluoridů z kontaminovaných podzemních vod

Pavel Krystyník, Petr Klusoň, Pavel Mašín - Využití pokročilých oxidačních procesů pro dekontaminace silně znečištěných podzemních vod

Iveta Musilová, Tomáš Weidlich - Modifikovaná huminová kyselina

Jan Holeček, Lenka Rukavičková, Vladimír Bláha - Zonální geochemické vzorkování vod v hlubokých vrtech

Lenka Rukavičková, Jan Holeček, Vladimír Bláha - Měření hydraulické vodivosti nízce propustných hornin a horninových matric in situ

Tomáš Weidlich, Lubomír Prokeš - Srovnání kovových slitin s obsahem hliníku na chemickou degradaci halogenovaných aromatických sloučenin

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: