• Sborníky v knižní podobě

Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IX


Datum vydání: 12. 10. 2016

ISBN: 978-80-86832-94-4

Počet stran: 130

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

190 kč/ks

OBSAH

Barbora Hudcová, Martina Vítková, Michael Komárek - Chemická stabilizace kovů a metaloidů pomocí Mg-Fe podvojných vrstevnatých hydroxidů a směsných oxidů

Antonín Bervic, Marek Šír, Jiří Kroužek, Andrea Sýkorová, Lucie Boldižárová - Vliv teploty a výběru promývacího média na odstranění ropných kontaminantů z půdy

Peter Sekula, Bronislava Lalinská-Voleková, Peter Šottník, Ľubomír Jurkovič, Katarína Peťková - Odstraňovanie antimónu z banskej vody pomocou kontrolovanej kryštalizácie sekundárnych Sb minerálnych fáz

Michal Kulhavý, Marek Smolný, Hana Jiránková, Jiří Cakl - Využití srážecích metod při úpravě průsakových vod ze skládek komunálního odpadu

Klára Vondráková - Biooxidační filtry

Pavla Hrychová, Marek Šír, Antonín Bervic, Jiří Marek - Využití digesčních zbytků pro pěstování zelených řas

Marek Smolný, Michal Kulhavý, Jiří Palarčík, Jiří Cakl - Vliv anorganických sloučenin uhlíku na fotokatalytickou oxidaci huminových látek

Veronika Váchová - Porovnání ekotoxicity středních ropných frakcí a bionafty

Jan Kroupa, Jiří Cakl, Jiří Charamza, Jan Kinčl, Tomáš Jiříček - Vliv znečištění odpadních síranových vod na produkci H2SO4 a NaOH při elektrodialýze s bipolární membránou

Vojtěch Trousil, Zuzana Blažková, Oldřich Machalický, Jiří Palarčík, Jiří Cakl - Odstranění nesteroidních antirevmatik z povrchových a odpadních vod pomocí heterogenní fotokatalýzy

Petr Ouředníček, Lukáš Trakal, Michael Komárek, Michael Pohořelý - Využití nově syntetizovaného amocharu ke stabilizaci a sorpci kovů a metaloidů

Taťána Halešová, Marcela Seifrtová, Radka Pešoutová, Vladimír Habr - Sledování zátěže životního prostředí léčivy a pesticidními látkami a možnosti jejich odstraňování

Martin Zatlakovič, Ľubica Durdiaková, Ján Kadeřábek, Štefan Marenčák, Tamás Mozoli, Bohuš Pažitný, Lenka Pikalíková, Marek Tomasch - Hydraulická ochrana podzemných vôd v SLOVNAFT, a. s. – charakteristika a trendy

Jiřina Macháčková, Iva Dolinová, Denisa Vlková, Martina Siglová, Karel Waska, Miroslav Minařík - Využití nástrojů molekulární biologie pro monitoring přirozené atenuace ropných uhlovodíků – případová studie

Michal Bittner, Ondřej Škorvan, Chimi Wangmo - Vývoj experimentálního zařízení pro koncentraci solutů tlakovými membránovými procesy

Klára Kobetičová, Lucie Mrhálková, Hana Hončíková, Zuzana Fryčová, Klára Anna Mocová, Šárka Petrová - Náhradní sladidla a jejich vliv na rostliny

Monika Chlupáčová, Pavel Kůs, Helena Parschová - Sorpce vybraných těžkých kovů z dekontaminačních roztoků pomocí různých typů sorbentů

Zuzana Blažková, Vojtěch Trousil, Eva Slehová, Jiří Palarčík, Miloslav Slezák, Jiří Cakl - Autotrofní denitrifikace bakterií thiobacillus denitrificans v průtočném zařízení – pilotní testy

Klára Kobetičová, Hana Hončíková, Šárka PetrováS - Sukralóza – nový problematický mikropolutant ve vodách?

Marek Šír, Martin Bystrianský, Markéta Hačundová, Pavla Hrychová, Jitka Straková, Jindřich Petrlík, Penchom Saetang, Akarapon Teebthaisong - Monitoring znečištění na průmyslových lokalitách v okolí Bangkoku

Tomáš Faragó, Monika Ušiaková, Katarína Peťková, Ľubomír Jurkovič, Edgar Hiller - Monitoring mobilizácie arzénu v technozemiach pomocou pôdnych lyzimetrov

Eglantina López-Echartea, Vít Matějů, Robin Kyclt, Tomáš Macek, Ondřej Uhlík - Dynamika bakteriálních populací během anaerobní bioremediace kontaminovaných zemin

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: