• Sborníky v knižní podobě
  • Vyprodáno

Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IV


Datum vydání: 20. 10. 2011

ISBN: 978-80-86832-61-6

Počet stran: 204

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

400 kč/ks

Obsah sborníku

Pavla Kačabová - PŘÍNOS MŽP K INOVATIVNÍM TECHNOLOGIÍM

Martin Bystrianský, Marek Šír, Zuzana Honzajková, Radek Vurm, Tomáš Patočka, Martin Podhola, Martin Kubal - VYUŽITÍ REVERZNÍ OSMÓZY PRO SANACI VÝLUHŮ Z ÚLOŽIŠŤ POPÍLKU

Vojtěch Pilný, Pavel Špaček , Nina Hnidáková - IN-SITU DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ APLIKACÍ NANOŽELEZA V PUKLINOVÉM PROSTŘEDÍ

Jiří Kroužek, Pavel Mašín, Jiří Hendrych - TRANSPORT KONTAMINANTŮ PŘI TERMICKÉ DESORPCI TUHÝCH ODPADŮ S VYUŽITÍM MIKROVLNNÉHO OHŘEVU

Pavel Mašín, Jiří Hendrych, Jiří Kroužek, Lucie Kochánková, Martin Kubal - TERMICKÁ DESORPCE S PROPAŘOVÁNÍM TUHÝCH KONTAMINOVANÝCH MATERIÁLŮ VYUŽÍVAJÍCÍ KONVENČNÍ A MIKROVLNNÝ OHŘEV

Petra Janouškovcová, Lenka Honetschlägerová - CHARAKTERIZACE REAKTIVITY SI-MODIFIKOVANÉHO NANOŽELEZA PRO IN-SITU REMEDIACI CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ

Lucie Křiklavová, Tomáš Dub, Tomáš Lederer - VYUŽITÍ NANOVLÁKENNÝCH NOSIČŮ PŘI BIOLOGICKÉM ČIŠTĚNÍ PODZEMNÍCH VOD ZNEČIŠTĚNÝCH FENOLY

Jana Martinková, Tomáš Weidlich, Petr Mikulášek - ÚČINNOST ODSTRAŇOVÁNÍ MORDANT BLUE 9 Z MODELOVÝCH ODPADNÍCH VOD

Lucie Musilová, Ondřej Uhlík, Jakub Rídl, Martina Macková, Tomáš Macek - VLIV PŘÍRODNÍCH LÁTEK NA SLOŽENÍ BAKTERIÁLNÍCH SPOLEČENSTEV V ZEMINĚ KONTAMINOVANÉ POLYCHLOROVANÝMI BIENYLY (PCB)

Petr Beneš, Kateřina Vítková, Jiří Mikeš - VLIV OXIDAČNÍCH ČINIDEL NA PŘIROZENOU MIKROFLÓRU KONTAMINOVANÝCH MATRIC

Iva Pacovská, Petra Lovecká, Petr Štursa, Martina Macková, Kateřina Demnerová - IZOLACE MIKROORGANISMŮ DEGRADUJÍCÍCH CHLOROVANÉ PESTICIDY Z KONTAMINOVANÝCH ZEMIN

Blanka Vrchotová, Milena Dražková, Martina Macková, Tomáš Macek - SPOLUPRÁCE ROSTLIN A MIKROORGANISMŮ NA ODSTRANĚNÍ CHLORBENZOOVÝCH KYSELIN Z KONTAMINOVANÉ ZEMINY

Petr Štursa, Petra Junková, Michal Strejček, Martina Macková - RHIZOREMEDIAČNÍ POTENCIÁL ROSTLIN A JEJICH RHIZOSFÉRNÍCH BAKTERIÍ PŘI BIODEGRADACI PCB

Martina Nováková, Martina Macková, Tomáš Macek, Jan Fišer, Jáchym Šuman, Veronika Kurzawová - VYUŽITÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ROSTLIN PRO REMEDIACI KONTAMINOVANÝCH ZEMIN

Jáchym Šuman, Pavel Kotrba, Martina Nováková, Martina Macková, Tomáš Macek - BAKTERIÁLNÍ TRANSPORTÉRY TĚŽKÝCH KOVŮ A JEJICH POTENCIÁL VYUŽITÍ VE FYTOREMEDIAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH

František Eichler - STANOVENÍ OBSAHU ASBESTOVÝCH VLÁKEN V ODPADECH URČENÝCH KE SKLÁDKOVÁNÍ NEBO NA ODPADECH REKULTIVOVANÝCH SKLÁDEK

Jiřina Macháčková, Jan Jurák, Anna Petruželková - VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ ISOSOIL A MODELPROBE

Monika Stavělová, Jakub Rídl, Maria Brennerová, Hana Kosinová, Jan Pačes - APLIKACE METAGENOMIKY PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU SANAČNÍHO ZÁSAHU NA LOKALITÁCH KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHYLENY

Josef Trögl, Alžběta Boušková, Věra Pilařová, Petra Dáňová, Jan Mrákota, Jana Měchurová, Jana Krudencová, Radek Holíček, Roman Fryčák, Simona Boškvá, Radek Stloukal - POSOUZENÍ PROVOZNÍ APLIKOVATELNOSTI BIOTECHNOLOGIE LENTIKATS PRO ODSTRAŇOVÁNÍ DUSIČNANŮ Z ELUÁTŮ Z REGENERACE IONTOMĚNIČOVÝCH KOLON

Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík, Marek Šír, Zuzana Honzajková - ŽIVOT V ROPĚ – BIOREMEDIAČNÍ POTENCIÁL

Pavel Kuráň, Josef Trögl, Jana Nováková, Věra Pilařová, Kateřina Pilařová, Jakub Ederer, Petra Dáňová, Jana Pavlorková Roman Fryčák, Simona Bošková, Josef Kozler František Novák - VLIV VYBRANÝCH ABIOTICKÝCH ADITIV NA BIOREMEDIACI ROPNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ V PŮDĚ

Andrea Hlavová, Ivan Landa, Pavel Šimek, Pavel Lavička - ZMĚNA DYNAMIKY TEPLOTY DEGRADOVANÝCH ODPADŮ JAKO INDIKÁTOR BIOLOGICKÉ KONVERZE

Evelína Erbanová, Kateřina Šimková, Jiří Palarčík - KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Pavel Kocurek, Tomáš Patočka, Martin Podhola, Radek Vurm, Martin Kubal - INOVATIVNÍ ZPŮSOBY ODSTRANĚNÍ A VARIABILITA SLOŽENÍ SKLÁDKOVÝCH VÝLUHŮ

Lucie Křiklavová, Tomáš Dub - HODNOCENÍ MÍRY KOLONIZACE NA NOSIČI BIOMASY VYUŽITÍM OBRAZOVÉ ANALÝZY

Veronika Kurzawová, Martina Nováková, Martina Chovancová, Ondřej Uhlík, Tomáš Macek, Martina Macková - PŘÍPRAVA TRANSGENNÍCH ROSTLIN PODPORUJÍCÍCH ODBOURÁVÁNÍ PCB

Radek Vurm, Zuzana Honzajková, Eva Podholová, Tomáš Patočka, Martin Podhola, Martin Bystrianský, Pavel Kocurek, Marek Šír - ODSTRANĚNÍ KONTAMINANTŮ Z ODTOKU ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Barbora Vystrčilová, Libor Dušek, Ladislav Novotný - ODBARVOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD Z VÝROB AMINOANTRACHINONOVÝCH BARVIV POMOCÍ NEPŘÍMÉ ELEKTROCHEMICKÉ OXIDACE

Jan Fišer, Martina Nováková, Martina Macková, Tomáš Macek, Kateřina Tupá - PŘÍPRAVA ROSTLINNÝCH VEKTORŮ S GENEM HISCUP A TRANSFORMACE LNU SETÉHO

Zuzana Vajglová, Hana Vychodilová, Petr Kotas, Vladimír Jiřičný - CHEMICKÁ REDUKTIVNÍ DEBROMACE RETARDÁTORŮ HOŘENÍ NANOŽELEZEM

Viktor Murko, Ivan Landa, Vasilij Gulin - SPALOVÁNÍ UHELNÝCH KALŮ NA STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍCH

Hana Vrbová, Marie Pospíšilová, Gabriela Kuncová - OPTICKÝ VLÁKNOVÝ BIOSENSOR PRO DETEKCI ZNEČIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZNEČIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: