• Sborníky v knižní podobě

Analytika odpadů VIII


Datum vydání: 2023

ISBN: 978-80-88238-30-0

Počet stran: 74

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

390 kč/ks

OBSAH

strana

Jan Maršák

5

 

Vyhláška o tuhých palivech z odpadů a další legislativní činnost MŽP v oblasti konce odpadového režimu

 

 

 

Jaromír Manhart

9

 

Operační program Životní prostředí 2021–2027 je spolufinancování Evropské unie zaměřené na posílení nakládání s odpady v Česku

 

 

 

Monika Jankovská, Petr Jankovský

11

 

Poznatky a problémy z praxe v souvislosti se změnami legislativy odpadů

 

 

 

Zuzana Asresahegnová

15

 

Zpětné získávání látek podle nařízení REACH

 

 

 

Magdalena Zimová

19

 

Identifikace a hodnocení zdravotních rizik v rámci oběhového hospodářství

 

 

 

Robin Kyclt, Sandra Myškovská, Simona Vosáhlová, Vít Matějů

23

 

Zkoušky ekotoxicity pro hodnocení rizik spojených s novými trendy v nakládání s odpady

 

 

 

Ladislava Matějů, Pavel Březovský, Marta Kořínková, Martina Štěpánková,

Magdalena Zimová

28

 

Přehled o monitorování mikrobiologických parametrů odpadních vod v ČR a EU

 

 

 

Robin Kyclt, Sandra Myškovská, Simona Vosáhlová, Vít Matějů

35

 

Ověření účinnosti hygienizace technologií řízeného kompostování

 

 

 

Marta Kořínková, Ladislava Matějů, Martina Štěpánková, Magdalena Zimová

40

 

Vliv kompostování čistírenských kalů na výskyt bakterií rezistentních k vybraným antibiotikům

 

 

 

Eva Čurdová, Magdalena Zimová, Rostislav Šulc, Barbora Soukupová

47

 

Stanovení obsahu vybraných rizikových prvků v různých typech výluhů vedlejších energetických produktů

 

 

 

Jitka Číhalová, Martin Vysoký, Anna Šoltisíková

55

 

Stanovení polymerního odpadu pomocí infračervené spektroskopie

 

 

 

Radim Kunc

60

 

Produkce plynu za 21 dní v anaerobních podmínkách (GS21): vývoj metody pro hodnocení odpadu

 

 

 

Jiří Malina, Diego Carnaroglio

65

 

Ekologická, rychlá a snadná mikrovlnná extrakce organických znečišťujících látek z půd, sedimentů a kalů

 

 

Dorota Dvořáková, Martina Wittlerová, Magdalena Zimová, Alena Garbaczewská

67

 

Ekotoxicita vedlejších energetických produktů

 

 

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: