• Sborníky na CD

Analytika odpadů VI


Datum vydání: 11. 11. 2019

ISBN: 978-80-88238-16-4

Počet stran: 106

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

190 kč/ks

Jan Maršák - Nová legislativa odpadového hospodářství ČR - hlavní aspekty a stav legislativního procesu

Petr Havelka - Konkrétní nástroje k možnému splnění evropských cílů OH, aneb vyvážené řešení může být výhodou pro všechny

Josef Michael Haupt - Novinky a trendy v analýze odpadů

Pavel Bernáth, Miroslava Laňková, Alena Saidlová - Lze uložit jakýkoliv odpad na povrch terénu?

Magdalena Zimová - Přístupy k identifikaci a hodnocení zdravotních a ekologických rizik při využívání odpadů

Ladislava Matějů, Zdislava Drahošová, Martina Štěpánková, Marta Kořínková - Zkušenosti s validacemi účinnosti hygienizace technologií zpracovávajících bioodpady

Petr Stejskal - Operační program Životní prostředí , Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Josef Matěcha, Karel Svoboda, Vlastimil Miler - Radioanalytická podpora pro nakládání s odpady a vyřazování

František Eichler - Aplikace optické a fluorescenční mikroskopie při posuzování míry znečištění zemin lidskou činností

Karel Novotný - Využívání odpadů při hornické činnosti a legislativní problémy s tím spojené

David Kotrba - Vyhláška č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem

Tomáš Bouda, Petr Podhájecký - Praktické zkušenosti s aparaturou DIPER 3K/100® ke zkouškám vyluhovatelnosti odpadů perkolačním způsobem dle normy ČSN EN 14405 – kolony o vnitřním průměru 100 mm

Zdislava Drahošová, Marta Kořínková, Ladislava Matějů, Martina Štěpánková - Vliv skladování vzorků výstupů z úpravy biologicky rozložitelných odpadů na výsledné hodnoty mikrobiologických rozborů

Alena Nižnanská - Nejistoty měření ukazatelů sedimentů včetně vzorkování

Simona Vosáhlová, Robin Kyclt, Vít Matějů, Sandra Pšeničková - Jistoty v nejistotách zkoušek ekotoxicity

Gabriela Jírová, Martina Wittlerová, Alena Garbaczewská, Filip Kotal - Ekotoxicita odpadních vod ze zdravotnických zařízení

POSTEROVÁ SEKCE

Martina Wittlerová, Gabriela Jírová, Nikola Štěrbová - Test akutní toxicity na rybích embryích - alternativní ekotoxikologická metoda

Kateřina Čermáková, Petr Smutný - Testování, analýza a technologické řešení obtížně zpracovatelných materiálů

Alena Vlková, Zdeňka Wittlingerová, Magdalena Zimová, Gabriela Čárová, Kristina Kejlová, Stanislav Janoušek - Genotoxicita odpadních vod ze zdravotnických zařízení

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: