• Sborníky na CD

Analytika odpadů V


Datum vydání: 15. 11. 2018

ISBN: 978-80-88238-11-9

Počet stran: 105

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

190 kč/ks

OBSAH

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA O ODPADECH A PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Jan Maršák 
 
DESATERO MODERNÍHO ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČR, ANEB JAK NAPLNIT EVROPSKÉ CÍLE A ZBYTEČNĚ NEZVYŠOVAT NÁKLADY OBCÍ A MĚST
Petr Havelka
 
AKTUALIZACE NOREM V OBLASTI SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ
Vojtěch Pilnáček 
 
CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH, VETERINÁRNÍCH A JIM PODOBNÝCH ZAŘÍZENÍ
Zdeňka Podolská, Magdalena Zimová, Anna Cidlinová
 
IMPLEMENTACE REVIDOVANÉ NORMY ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 19
Gabriela Šimonová
 
METODIKA ANALÝZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
David Lukáč, Petr Šikýř, Petr Balner
 
ZKUŠENOSTI S OVĚŘOVÁNÍM ÚČINNOSTI HYGIENIZACE TECHNOLOGIÍ ZPRACOVÁVAJÍCÍCH BIOODPADY
Ladislava Matějů, Zdislava Boštíková , Martina Štěpánková
 
DETEKCE GENŮ REZISTENCE NA ANTIBIOTIKA V KALECH Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
Dana Vejmelková, Ivan Karpíšek
 
STANOVENÍ INDIKÁTOROVÝCH ORGANISMŮ V KOMPOSTECH METODOU COLILERT-18
Zdislava Boštíková, Ladislava Matějů, Martina Štěpánková
 
EKOTOXIKOLOGICKÉ HODNOCENÍ ORGANICKÝCH HNOJIV
Markéta Svobodová

TOXICITY OF WASTEWATER FROM HEALTH CARE FACILITIES ASSESSED BY DIFFERENT BIOASSAYS
Gabriela Jírová, Alena Vlková, Martina Wittlerová, Markéta Dvořáková, Jan Chrz, Kristina Kejlová, Magdaléna Zimová, Zdeňka Wittlingerová
 
CITLIVOST TERESTRICKÝCH ZKOUŠEK EKOTOXICITY
Robin Kyclt, Vít Matějů, Simona Vosáhlová, Sandra Pšeničková
 
GRAVIMETRICKÉ STANOVENÍ MIKROPLASTŮ V SEDIMENTECH PO JEJICH SEPARACI V TĚŽKÝCH KAPALINÁCH
Tomáš Bouda
 
PROBLEMATIKA VYUŽITÍ SEDIMENTŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ, TESTOVÁNÍ DLE VYHLÁŠKY Č. 257/2009 SB.
Vladimír Bláha
 
NOVÁ TECHNOLOGIE ZAŘÍZENÍ NA CHEMICKOU ÚPRAVU KAPALNÉ FRAKCE DIGESTÁTU A ROZŠÍŘENÍ JEHO VYUŽITÍ
Magda Vičíková, Jan Nedělník, Martin Mrůzek, Pavel Ditl, Pavel Šulc, Jiří Nápravník, Karel Vyškovský, Marie Kubáňková
 
PERZISTENTNÍ ORGANICKÉ POLUTANTY (POPS) VE VODÁCH, ZEMINÁCH A V ODPADNÍCH MATERIÁLECH
Václav Šístek, Eva Hudečková, Radek Vyhnánek, Jaroslav Jurenka 
 
PRÁVNÍ ÚPRAVA NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍMI ODPADY A POŽADAVKY NA JEJICH KVALITU
Petra Urbanová 
 
MĚŘENÍ A HODNOCENÍ OBSAHU PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDŮ V ODPADECH UVOLŇOVANÝCH Z PRACOVIŠŤ S MOŽNOSTÍ VÝSKYTU JEJICH ZVÝŠENÉHO OBSAHU
Tomáš Bouda
 
PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ
 
AZBEST – PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ A STANOVENÍ AZBESTU V PEVNÝCH MATERIÁLECH A V OVZDUŠÍ (VNITŘNÍ A PRACOVNÍ)
Jakub Fišer, Kateřina Hubáčková
 
DIGESTÁT V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI
Jana Šimečková, Jiří Jandák, Vítězslav Vlček

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: