• Sborníky v knižní podobě
  • Zvýhodněná cena

Analytika odpadů IV


Datum vydání: 3. 11. 2015

ISBN: 978-80-86832-88-3

Počet stran: 130

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

140 kč/ks

Jan Maršák - Aktuální změny zákona a o odpadech a prováděcích právních předpisů

Petr Havelka - ČAOH: výsledky studie porovnání variant energetického využití odpadů a paliv z odpadů v ČR

Milena Veverková - Odběr vzorků odpadů a sledování kvality odpadů – změny v prováděcích předpisech k zákonu o odpadech

Martina Formánková, Tomáš Bouda - Porovnání české a slovenské legislativy v oblasti testování ekotoxicity odpadů

Lenka Fremrová - Normy pro charakterizaci odpadů

Jana Zuberová, Dagmar Vološinová - Zákaz ukládání recyklovatelných a využitelných odpadů na skládky

Zdeněk Čížek - Co vlastně očekává zákazník od analytické laboratoře?

Tomáš Bouda, Petr Podhájecký - Praktické zkušenosti s coulometrickým stanovením parametru AT4 na respirometru DIROXAM®

Marek Martinec - Využití mobilních přístrojů pro rychlou in-situ analýzu složení odpadů

Tomáš Bouda, Petr Podhájecký - Praktické zkušenosti s aparaturou DIPER 4K ke zkouškám vyluhovatelnosti odpadů perkolačním způsobem dle normy ČSN P CEN/TS 14405

Taťána HalešovḠEva Hudečková, Marcela Seifrtová, David Kotrba - Sledování farmaceutických látek na výstupu z čistírny odpadních vod

Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth - Výsledky mezilaboratorního zkoušení v kalech z čištění odpadních komunálních vod

Vladimír Bláha - Problematika interpretace výsledků měření v odpadovém hospodářství

Alena Nižnanská - Význam zkoušení způsobilosti při zvyšování kvality odběrů sedimentů

Oldřich Motyka - Biomonitoring fugitivních nanoemisí z odpadů

Peter Šottník, Ľubomír Jurkovič, Jaroslav Vozár, Katarína Peťková, Peter Sekula - Geochemicko - mineralogická charakteristika ťažobných odpadov pre potreby analýzy rizika environmentálnych záťaží

Simona Vosáhlová, Vít Matějů, Robin Kyclt, Martina Mazalová - Hodnocení ekotoxicity odpadů kinetickou zkouškou s luminiscenčními bakteriemi

Josef Svoboda - Upravené kaly a jejich využití v zemědělství

Jana Vašíčková, Blanka Maňáková, Marek Šudoma, Jakub Hofman - Hodnocení ekotoxicity kalu kontaminovaného arsenem po jeho fytoremediaci, kompostování a vermikompostování

Jana Seidlerová - Nanomateriály jsou také odpadem

Klára Drobíková, Oldřich Motyka, Barbora Bajgarová, Jana Seidlerová - Hodnocení produktů stabilizace nebezpečných odpadů z termické likvidace zdravotnických odpadů

Ladislava Matějů - Mikrobiologické rozbory v matricích životního prostředí

Magdalena Zimová - Klasifikace nebezpečných odpadů

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: