• Sborníky v knižní podobě
  • Zvýhodněná cena

Analytika odpadů III


Datum vydání: 13. 11. 2013

ISBN: 978-80-86832-74-6

Počet stran: 130

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

140 kč/ks

OBSAH

Lenka Fremrová - Normy pro analýzu odpadů vydané v roce 2013

Miroslav Perný - Hodnocení analytických výsledků

Gabriela Svobodová - Automatické vzorkování odpadu z drticí linky v ecorec 2.0

Jitka Hejdrychová - Stanovení šestimocného chromu

Michaela Budňáková - Využití biologicky rozložitelných odpadů v zemědělství

Dagmar Sirotková - Různé přístupy k hodnocení biologicky rozložitelných odpadů a výrobků

Šárka Poláková - Vzorkování a analýza zemin

Jaroslav Houček - Vzorkování organických hnojiv vyrobených z BRO

Alena Žalmanová - Analytika organických hnojiv vyrobených z BRO

Tomáš Bouda, Martina Formánková - Stanovení fytotoxicity kompostů – inhibice růstu, klíčivost a index klíčivosti řeřichy seté (Lepidium sativum)

Milena Veverková - Právní úprava nakládání se stavebními odpady a požadavky na jejich kvalitu

Zdeněk Veverka - Problematika nakládání s výkopovými zeminami obsahujícími semena invazivních rostlin (škodlivých organismů)

Miroslav Škopán - Systém řízení jakosti při výrobě recyklovaného kameniva ze stavebních a demoličních odpadů

Jiřina Schneiderová - Problémy a přínosy využití odpadních kalů v průmyslu výroby cementu

Vít Matějů, Jitka Najmanová, Simona Vosáhlová, Martina Mazalová - Stanovení kyanidů v průmyslových odpadních vodách

Klára Drobíková, Roman Gabor, Jana Seidlerová - Využití sekvenčních extrakcí k hodnocení průmyslových odpadů

Pavel Hucko - Hodnotenie sedimentov vodných tokov a nádrží v SR ako odpadu

Lucie Majerová, Tomáš Matys Grygar - Rozlišení kontaminované vrstvy nivního sedimentuod přírodního pozadí

Ilona Kukletová, Hana Štegnerová, René Čechmánek - Simulace dlouhodobého uložení sklovláknobetonu s obsahem odpadu a vliv na ekotoxické vlastnosti

Jitka Dostálková, Ondřej Šnajdar, Jiří Mikeš, Miroslav Minařík - Bioremediace ftalátů, endogenních disruptorů

Jitka Dostálková, Juraj Grígel, Ondřej Šnajdar, Jiří Mikeš, Miroslav Minařík - Izolace, charakterizace a identifikace mikroorganismů s bioremediačním potenciálem

Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth - Ověřování heterogenity laboratorního vzorku tuhých zbytků po spalování komunálních odpadů

Petr Kohout, Václav Durďák, Jiří Hendrych, Jiří Kroužek, Martin Kubal, Daniel Randula - Etapovitost průzkumu stavebního objektu znečištěného chlororganickými pesticidy
za účelem zpracování návrhu sanačních opatření

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: