• Sborníky v knižní podobě
  • Zvýhodněná cena

Analytika odpadů II


Datum vydání: 27. 11. 2012

ISBN: 978-80-86832-69-2

Počet stran: 146

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

140 kč/ks

OBSAH SBORNÍKU

Andrea Jonášová - Aktuální legislativa v oblasti odpadového hospodářství (současná a budoucí)

Lenka Fremrová - Normy pro charakterizaci odpadů

Magdalena Zimová - Přístupy k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a zdravotních rizik při nakládání s nebezpečnými odpady

Miroslav Perný - Hodnocení analytických výsledků

Pavel Kořínek, Alena Nižnanská - Příprava položek zkoušení způsobilosti, testování homogenity a stability, vyhodnocení

Eva Klokočníková - Akreditace laboratoří pro rozbory odpadů včetně jejich vzorkování

Milena Veverková, Zdeněk Veverka - Požadavky na zkoušky odpadů a jejich dokumentaci v právních předpisech

Vladimír Bláha - Problematika odběru a úpravy vzorků zemin, sedimentů a sutí pro analýzu parametrů v sušině, vyhodnocení výsledků vůči stanoveným limitům

Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth - Testování vlivu terénní úpravy vzorku stavebního materiálu na analytické výsledky stanovení v sušině

Lukáš Groulík - Vyklizení, identifikace, inventarizace a zabezpečení sledovaných materiálů v katastru obce Bělá nad Svitavou, č. p. 31 od 1. 11. do 30. 11.2010

Pavel Bernáth, Petr Kohout - Změny obsahu arzénu ve stavebním materiálu v tělese komína a dopady způsobu vzorkování na hodnocení stavebního odpadu pro další nakládání

Karel Hoch, Hana Zámečníková, Věra Hudáková - Metodický pokyn pro stanovení obsahu rtuti a kadmia v přenosných bateriích nebo akumulátorech a problematika související s jejich stanovením

Zita Takáčová, Jozef Kvokačka, Tomáš Vindt, Tomáš Havlík - Analýza zloženia zmesového komunálneho odpadu v Košickom kraji Slovenskej republiky

Tomáš Bouda - Porovnání dvoustupňové vsádkové zkoušky vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů prováděné podle normy ČSN EN 12457-3 s jednostupňovou vsádkovou zkouškou vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů prováděnou podle normy ČSN EN 12457-4

Jana Zuberová, Dagmar Sirotková - Přínosy nových výluhových testů monolitických odpadů

Pavel Hucko - Legislatívne aspekty hodnotenia sedimentov vodných tokov a nádrží v SR

Svatopluk Krýsl - Validace metody aerobní oxidace odpadů

Kristýna Urbánková - Stanovení těžkých kovů v odpadních materiálech metodou iCP-OES

Milada Vávrová, Josef Čáslavský, Helena Zlámalová Gargošová - Posouzení znečištění abiotických složek životního prostředí po požárech

Ladislava Matějů, Martina Štěpánková - Novinky v mikrobiologii odpadů

Dana Baudišová, Andrea Benáková - Vybrané patogenní bakterie v sedimentech

Vít Matějů, Simona Vosáhlová, Robin Kyclt, Gabriela Šedivcová - Využití stanovení ekotoxicity při hodnocení kvality odpadů

Dana Sládková - Vymezení povinných subjektů ohlašujících do IRZ (integrovaného registru znečišťování) z pohledu MPO

Ilona Kukletová, Hana Štegnerová, Alena Gregrová, Martin Vyvážil - Vliv dlouhodobého uložení kompozitů s obsahem odpadů na ekotoxické vlastnosti

Róbert Polc, Ľubomír Jurkovič - Chemické zloženie tuhých odpadov ako výsledok zneškodňovania odpadov spaľovaním

Peter Šottník, Ľubomír Jurkovič, Bronislava Voleková, Jaroslav Vozár - Špeciálne metódy výskumu ťažobných odpadov

Kateřina Fliegerová, Jakub Mrázek, Lenka Štrosová
- Stanovení anaerobní houby rodu Anaeromyces v anaerobním fermentoru metodou kvantitativní polymerázové řetězové reakce
- Porovnání dvoustupňové vsádkové zkoušky vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů prováděné podle normy ČSN EN 12457-3 s jednostupňovou vsádkovou zkouškou vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů prováděnou podle normy ČSN EN 12457-4

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: