• Sborníky v knižní podobě
  • Vyprodáno

Analytika odpadů


Datum vydání: 30. 11. 2011

ISBN: 978-80-86832-63-0

Počet stran: 140

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

400 kč/ks

Obsah sborníku:

Václav Švorc - Připravované novinky v právní úpravě odpadového hospodářství

Milena Veverková - Problematika zkoušek a požadavky na zkoušky odpadů v příslušných právních předpisech

Dagmar Sirotková - Předpisy pro nakládání s odpady, nové pojmy v zákoně o odpadech

Dana Sládková - Sledování znečišťujících látek v odpadech předávaných mimo provozovnu v IRZ z pohledu MPO

Magdalena Zimová - Analytika a hodnocení nebezpečných vlastností H-4 až H-11 a H-13

Zdeněk Veverka - Netradiční zkoušky použitých dřevěných železničních pražců

Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth - Vzorkovací přístupy při vzorkování heterogenních materiálů – železničních svršků - a jejich vliv na výsledky analytických stanovení

Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth - Vzorkovací přístupy při vzorkování heterogenních materiálů – solidifikátů a odpadů upravovaných biodegradací - a jejich vliv na výsledky analytických stanovení

Gabriela Svobodová - Automatické vzorkování odpadu z drticí linky v ecorec 2.0

Tomáš Bouda - Praktické zkušenosti s úpravou vzorků odpadů k chemickým a ekotoxikologickým analýzám

Simona Vosáhlová, Dagmar Sirotková, Jakub Hofman, Vladimír Kočí, Vít Matějů, Martina Záleská - Ekotoxicita odpadů stanovená akvatickými a terestrickými zkouškami podle navržených metodických pokynů MŽP k hodnocení ekotoxicity odpadů

Martin Mlejnek - Ekotoxicita pevných odpadů není sledována pouze v České republice

Miroslav Perný - Význam a způsob přípravy vzorků pro okružní rozbory

Roman Dvořák, Hana Kohoutová - Hodnoty nejistot měření ve zkouškách způsobilosti pořádaných ASLAB v letech 2007 až 2010 dle ČSN EN ISO/IEC 17043 v oblasti hodnocená odpadů

Ladislava Matějů, Magdalena Zimová - Mikrobiologie v odpadech

Dana Baudišová - Mikrobiální kontaminace sedimentu

Ladislava Matějů, Martina Štěpánková - Nové mikrobiologické metody pro stanovení indikátorů fekálního znečištění v odpadech

Kristýna Jursíková, Danica Pospíchalová, Věra Očenášková, Věra Hudáková - Stanovení PBB a PBDE v elektroodpadech

Danica Pospíchalová, Pavla Martínková, Roman Jobánek - Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech

Danica Pospíchalová, Pavla Martínková, Roman Jobánek - Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu

Gabriela Šedivcová, Vít Matějů, Simona Vosáhlová - Využití integrovaných nástrojů hodnocení kvality vyčištěných materiálů kontaminovaných polyaromatickými uhlovodíky a polychlorovanými dibenzo-p-dioxiny/furany

Jiří Medek - Problematika říčních sedimentů – odběry, analýzy, hodnocení

Jana Seidlerová, Roman Gabor - Metody komplexního hodnocení metalurgických odpadů

Roman Gabor, Jana Seidlerová - Hodnocení produktů stabilizace metalurgických odpadů

Silvie Vallová - Význam termické analýzy v hodnocení odpadů

Jana Černá, Pavel Branský - Těkavé organické látky – vzorkování zemin

Pavel Bernáth, Hana Pohlreichová, Renata Svátková - Vliv velikosti částic na vyluhovatelnost odpadů

image

Kontakt & Poptávka

+420 702 148 819

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: