Přihláška na seminář s akreditací
ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

17. ledna 2024 od 9:00 do 15:30


Nejprve vyplňte počet účastníků:


Účastníci školení

Cena za školení je 1x 2700 Kč s DPH. (Celkově 2700Kč s DPH)

Údaje firmy

Kontaktní osoba

Kontaktní osobou může, ale nemusí být učastník školení

Vložné uhradím

Odesláním přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny, cenami i storno podmínkami a čestně prohlašují, že jimi uvedené údaje jsou pravdivé. Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby bylo storno organizátorům doručeno nejpozději - 10.01.2024. Nestornuje‑li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme. Nahlášení náhradníka je možné.

Odesláním přihlášky vyjadřují účastníci, kontaktní osoba i firma souhlas s organizačními pokyny, cenami i storno podmínkami.

Informace o ochraně OÚ
image

Kontakt & Poptávka

+420 602 141 508

seminare@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: